Autoriaus publikacijos

N. Vilutienė „Pajūrio tvorelės“ (piešinys; 2015). Austėjos Mikuckytės nuotrauka.

Aš tikiu atsitiktinumu


2016-08-24

Grafikė Nijolė Ingelevičiūtė-Vilutienė pasiūlo susitikti jos vyro, taip pat grafiko, Mikalojaus Povilo dirbtuvėse. Rudeninio šalčio sustingdytą sielą šildo jaukus pokalbis. Dailininkė rodo savo atspaudus, kurie visai neseniai buvo eksponuojami Dailininkų sąjungos galerijoje. Toliau paroda „Nuoga gamta“ keliaus į Klaipėdą ir aprengs nuogas „Herkaus galerijos“ sienas.

M. P. Vilutis „Sala“ (serigrafija; 1992; 32x39). Iš M. P. Vilučio asmeninio archyvo.

Jei žmogus nemeluoja, jis kuria save


2016-08-15

Ant grafiko Mikalojaus Povilo Vilučio dirbtuvių sienos kaba kovą pesimizmui skelbiantis šūkis: „Sekasi gerai. Gyvenu gerai. Gyvenimas nuostabus.“  Nors dailininkas įsitikinęs, jog menas gimsta iš kančios, savo kūriniais kitiems nori suteikti tyro džiaugsmo. M. P. Vilutis teikia intelektualinio džiaugsmo ir savo įžvalgomis apie meistrystę, paveikslų

Scenografas Marijus Jacovskis. Austėjos Mikuckytės nuotrauka.

Kiekvienas naujas kūrinys prasideda nuo egzistencinio siaubo


2016-08-06

Scenografo Marijaus Jacovskio dirbtuvių stalas nukrautas maketais ir braižybos priemonėmis. Pašnekovas prisipažįsta, jog ruduo jam – itin produktyvus, intensyvus ir įdomus darbymetis. Kūrybinio įkarščio atmosfera gaubia visą menininko studiją. M. Jacovskis pasakoja apie savo skonį spektakliams, įsimintiniausius kūrinius, santykius su režisieriais, autoritetus ir įvertina scenos

Scenografas ir tapytojas Adomas Jacovskis. Austėjos Mikuckytės nuotrauka.

Daugiau dirbu teatre, bet esu tapytojas


2016-07-21

Scenografo ir tapytojo Adomo Jacovskio dirbtuvės nustebina sterilia tvarka. Lentynose rikiuojasi didžiulės drobės, kvepiančios aliejiniais dažais. Dailininkas pasidžiaugia savo paties rankomis sumeistrautu molbertu. Su A. Jacovskiu kalbamės apie tapymo ir scenografijos kūrybos procesus, ekspresionizmą ir literatūriškumą, geros scenografijos receptą ir klišes. Studijavote tapybą ir scenografiją.

Kostiumų dailininkė, piešėja, fotografė Aleksandra Jacovskytė. Austėjos Mikuckytės nuotrauka.

Svarbu, kad menas nebūtų bejėgiškas


2016-07-16

Su kostiumų dailininke Aleksandra Jacovskyte susitinkame „Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus“ padalinyje „Tolerancijos centras“. Pašnekovė čia dirba parodų kuratore, jos kabinetą puošia įrėminti kostiumų eskizai. Šaltos plytinės sienos mena šiltą, 2014 metais vykusį, A. Jacovskytės fotografijų albumo „Vilniaus veidai“ pristatymą. Su dailininke šnekučiuojamės apie glaudų

Andrius Jakučiūnas „Lalagė" (apsakymų rinkinys/apsakymų vainikas; knygos dailininkas - Jokūbas Jacovskis; 2011 m.). Iš J. Jacovskio asmeninio archyvo.

Liaudžiai visiškai nereikia primityvių dalykų


2016-06-27

Su Jokūbu Jacovskiu susitinkame jam priklausančios grafinio dizaino ir leidybos įmonės „Inter Se“ biure. Akį patraukia į sieną besiramstantys jo kurti plakatai. Dauguma jų reklamuoja spektaklius. Tikriausiai meilė teatrui įaugusi į Jacovskių giminės kraują – Jokūbo brolis Adomas ir Adomo sūnus Marijus yra scenografai, sesuo

Menas turi pakylėti nuo asmeninio gyvenimo


2016-06-18

Ant tapytojos ir grafikės Saulės Kisarauskienės molberto pritvirtinta drobė balta kaip sniegas. Pašnekovė pasakoja susiradusi senus eskizus ir planuojanti juos įgyvendinti. Aš, kaip ir tuščioji drobė, nekantrauju išgirsti ilgai brandintas dailininkės mintis. Saulė Kisarauskienė dalinasi savo išmintimi apie idėjos ir materijos kovą, kūrybinę begalybę ir

Austėja Mikuckytė

Kultūrinės spaudos laisvės iliuzija


2014-07-15

Spaudos ir žodžio laisvė demokratiškoje Lietuvoje yra užtikrinta konstituciškai, tačiau šiomis teisėmis ne visada pasinaudojama. Tiesioginę cenzūrą pakeičia dar klastingesnės netiesioginės cenzūros formos. Cenzūra ir savicenzūra koegzistuoja ir stiprina viena kitą. Deja, visas šis suvaržymų modelis būdingas ir, rodos, nuo valdžios bei komercijos mažai priklausomai