Apie leidinį

Laikraštis „Universiteto žurnalistas“ (www.universitetozurnalistas.lt) yra Vilniaus universiteto (toliau – VU) periodinė mokomoji priemonė, leidžiama lietuvių kalba nuo 1977 metų spausdintiniu ir/arba elektroniniu būdu, skirta ugdyti kūrybinius ir praktinius studentų gebėjimus, atitinkamai apibrėžiamus VU KF žurnalistikos bakalauro ir magistrantūros studijų programose. Laikraštis leidžiamas ir platinamas vadovaujantis Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto mokomojo laikraščio „Universiteto žurnalistas“ nuostatais, Visuomenės informavimo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu, VU statutu, VU Studijų nuostatais, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.