Autoriaus publikacijos

Parapijos namų langinės. A. Augutis, E. Klimkaitė, E. Kurlavičienė, S. Klemkaitė, A. Uogintas. 2017 m. Autorės nuotr.

Tapytų langinių miestas


2018-10-23

Nedidelį Aukštaitijos šiaurėje esantį Rokiškį aplinkinis pasaulis žino dėl kelių dalykų – sūrių ir sviesto, ne per seniausiai išpopuliarėjusių dvarų, ir langinių alėjos. Atkurtos, dekoruotos ir autentiškos langinės, kurios puošia ne tik pagrindinę gatvę, bet jau per daugiau nei dešimtį metų vykstančius dainininkų langinių plenerus,

Kornelija Steinsvik. Asmeninio archyvo nuotr.

Lietuvos ir Švedijos pilietė: „Skirtumus tarp valstybių matau iš arčiau“


2018-04-27

Ir Lietuva, ir Švedija bus namai ir atramos taškai, sako abiejų šalių pilietybes jau dvidešimt metų turinti Kornelija Steinsvik. Pirma įgijusi Švedijos pilietybę, ji pagal šios šalies įstatymus vėliau tapo ir savo gimtosios šalies – Lietuvos – piliete nepaisant to, kad čia dar tik vyksta

Liudas Augaitis. Autorės nuotr.

Vyras, gyvenantis su dvidešimt penkiais žirgais


2018-04-24

Ankstyvą šeštadienio rytą iš Vilniaus traukinių stoties išvykstu keleivių pilnutėliu traukiniu į Žemaitiją. Nuo Kretingos traukinių stoties iki Klausgalvuose įsikūrusios sodybos važiuoju su jaunomis raitelytėmis, kurios visą kelią plepa apie žirgus. Automobiliui įsukus į žvyro keliuką, pažymėtą Žirgų gatvės lentele, įvažiuojame į miškelį, už kurio