Autoriaus publikacijos

Žiniasklaidos tinklas pasaulio lietuviams


2009-11-26

Koks išeivijos lietuvių žiniasklaidos indėlis kuriant globalios Lietuvos viziją? Į šį klausimą bandyta atsakyti Užsienio reikalų ministerijoje, dienraščio „Draugas“ šimtmečiui paminėti vykusioje diskusijoje. Globalios Lietuvos tinklas Seimo narys Mantas Adomėnas pristatė „Globalios Lietuvos“ koncepciją, remdamasis valstybės politikos kūrimu, suvokiant, kad lietuvių tautos ribos nesutampa ir

Meno paieškos per nemeno prizmę


2009-11-03

Traukinio dundėjimas, du mažyčiai pasakų namukai rudeniniais lapais nuklotame sode Sibiro gatvėje, į ranką nejučiom vis pagaunamas pieštukas, popieriaus skiautėje brūžinantis geometrines figūras, švelniai glostanti lapą akvarelė. Klausiate, ką visa tai turi bendra? Ogi tai Kmieliauskų šeimos kūrybos salelė, tarytum atskirta ar pati atsiskyrusi nuo

Marija Matušakaitė – dailėtyrininkė, architektė, drabužių dizainerė


2009-11-03

Marijos Matušakaitės kandidatūra buvo iškelta net dviejų organizacijų: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus ir Lietuvos dailės istorikų draugijos. Kaip sako Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys, „menotyrininkai lieka nepaminėti, o būtent Marija Matušakaitė daug paaukojo dailės istorijos tyrinėjimams“. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus

Gintaras Karosas – skulptorius, Europos parko įkūrėjas ir prezidentas


2009-11-03

„Reikia gyventi aplinka ar kūriniu, kad jį galėtum formuoti ir bent kiek savo kūryba galėtum prilygti tobulai gamtai“, – sako skulptorius ir Europos parko kūrėjas Gintaras Karosas. G. Karosą premijai nominavo Lietuvos institutas už menininko kūrybą, kuri „užima išskirtinę vietą Lietuvos šiuolaikinės skulptūros ir kraštovaizdžio