Marija Matušakaitė – dailėtyrininkė, architektė, drabužių dizainerė

marija

Marijos Matušakaitės kandidatūra buvo iškelta net dviejų organizacijų: Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus ir Lietuvos dailės istorikų draugijos. Kaip sako Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus pirmininkas Gintautas Vaičys, „menotyrininkai lieka nepaminėti, o būtent Marija Matušakaitė daug paaukojo dailės istorijos tyrinėjimams“. Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus menotyrininkė Kotryna Džilavjan šią asmenybę įvardija „viena autoritetingiausių, jei ne pačia autoritetingiausia meno istorijos srity“.

M. Matušakaitę, parašiusią 8 knygas, begales mokslinių straipsnių (dauguma jų iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dailės istorijos), dailės istorikai dažnai dar vadina savo mokytoja, nors ji jiems niekada nėra dėsčiusi.

Bene kasmet M. Matušakaitė išleidžia po naują menos istorijos knygą. Ji aktyviai dalyvauja kuriant LDK portretų internetinę duomenų bazę, apimančią ne tik Lietuvos, bet ir Lenkijos, Rusijos Baltarusijos bei Ukrainos portretų rinkinius.

Patalpinta: Publikacija