Youth4Regions 2018 Media konkursas

Apie konkursą:

Žurnalistiką studijuojantys jaunuoliai kviečiami dalyvauti konkurse ir laimėti kelionę į Briuselyje spalio 7-11 dienomis vyksiančią Europos regionų ir miestų savaitę.

Ką reikia padaryti?

Parašyti trumpą (400–1000 žodžių) straipsnį arba nufilmuoti iki 3 minučių trukmės filmuką apie efektyviai įgyvendinamus projektus, gavusius Europos regioninės plėtros fondo arba Sanglaudos fondo finansavimą. Straipsnis ar filmukas gali būti bet kuria iš 24 oficialių Europos Sąjungos kalbų. Užsiregistruoti dalyvauti konkurse ir atsiųsti straipsnį arba filmuką galima šiuo adresu iki birželio 29 d.: http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions

Dalyvauti Europos regionų ir miestų savaitėje bus atrinkti 28 dalyviai – po vieną laureatą iš kiekvienos ES valstybės narės.

Kas laukia nugalėtojų?

– Dalyvavimas Briuselyje spalio 7-11 dienomis vyksiančioje Europos regionų ir miestų savaitėje. Kelionės ir apgyvendinimo išlaidas padengs Europos Komisija.

– Praktinio žurnalistinio darbo patirtis, rengiant reportažus iš didžiausio Europos regioninei plėtrai skirto renginio.

– Žurnalistikos, komunikacijos ir regioninės plėtros mokymai.

– Profesionalaus žurnalisto mentorystė.

– Galimybė susitikti ir pasidalinti patirtimi ir idėjomis su žurnalistikos studentais iš visos Europos.

– Galimybė publikuoti straipsnį arba filmuką Europos Komisijos Regionų ir miestų plėtros generalinio direktorato interneto svetainėje ir žurnale „Panorama“.

Konkursą organizuoja Youth4Regions Media programa, Europos Komisijos Regionų ir miestų plėtros generalinis direktoratas.

Daugiau informacijos:
http://ec.europa.eu/regional_policy/regions-and-cities/#!/journalists/youth4regions

Patalpinta: Auditorija