Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka paminėjo Reformacijos 500 metų sukaktį

Minint Reformacijos 500 metų sukaktį, Lietuvos Nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka suorganizavo renginių ciklą „Maištaujančios knygos“. Jo metu atidaryta mėnesį veikusi paroda, kurią galėjo aplankyti kiekvienas. Gausią, konceptualią retų leidinių ekspoziciją lankytojams pristatė parodos autorės ir kuratorės Nacionalinės bibliotekos Dokumentinio paveldo tyrimų departamento Retų knygų ir rankraščių vyresniosios metodininkės-tyrėjos Gintarė Petuchovaitė-Majauskė ir Milda Kvizikevičiūtė. Parodoje buvo eksponuojami Nacionalinės bibliotekos fonduose saugomi XVI – XVII amžiaus spaudiniai ir rankraščiai.

Ekspozicijų salė. Autorės nuotr.Ekspozicijų salė. Autorės nuotr.

2017 m. lapkričio 9 – gruodžio 18 dienomis parodos lankytojai buvo supažindinami su senomis ir retomis knygomis, kurių amžius siekia apie 400-500 metų. Šios knygos buvo pagrindine Reformacijos judėjimo reiškimosi forma. Reformacija – tai XVI a. Europoje kilęs maištas prieš nusistovėjusią Katalikų Bažnyčios tvarką, oficialiąsias filosofijos ir teologijos doktrinas. Šio judėjimo pradžia yra laikomi 1517 m., kai Martynas Liuteris prie Vitenbergo bažnyčios vartų prikalė savo 95 tezes, kuriose kritikavo to meto Bažnyčią, skatino tikinčiuosius patiems skaityti Bibliją, o ne tik pasitikėti dvasininkais. Greitai atsirado M. Liuteriui pritariančių žmonių, kurie ėmėsi platinti jo skelbiamas idėjas.

Vienas geriausių būdų tai daryti – rašyti knygas. Jose buvo perpasakojami, cituojami, interpretuojami, kritikuojami ar net paneigiami evangelikų teiginiai. Šios knygos nebuvo priimtinos, nes prieštaravo nusistovėjusiai tvarkai ir skatino skaitytojus jungtis prie maišto. Būtent Martyno Mažvydo bibliotekos ekspozicijoje buvo galima apžiūrėti Reformacijos laikų knygas, kurios išliko iki mūsų dienų. Lankytojai galėjo pamatyti 1545 metų du Biblijos egzempliorius, kuriuos Reformacijos pradininkas Martynas Liuteris išvertė į vokiečių kalbą, 1565 metų „Dovydo psalmes“ bei pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmas“ kopiją.

Vieni svarbiausių egzempliorių – M. Liuterio veikalai, kurie, kaip teigia parodos autorė, yra itin svarbūs, nes buvo išspausdinti jam dar esant gyvam. „Juose pasakojama apie krikščionių laisvę bei apie tai, kad kiekvienas tikintysis gali skaityti tikėjimo šaltinį – Bibliją“, sako G. PetuchovaitėMajauskė. Taip pat parodos metu lankytojams pristatyta „Augsburgo konfesija“, vienas pagrindinių liuteronų raštų. Joje aprašytas M. Liuterio mokslo aiškinimas bei pagrindinės tikėjimo tiesos. Ekspozicijoje buvo galima išvysti ir dokumentą, kuris yra svarbus Lietuvai – tai 1563 metų Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto privilegijos originalas, kuris sulygino tikinčiųjų teises Lietuvoje.

1563 metų Žygimanto Augusto privilegijos originalas. Autorės nuotr.
1563 metų Žygimanto Augusto privilegijos originalas. Autorės nuotr.

Lankytojus į parodą traukė ne tik noras pamatyti senas ir itin retas knygas, bet ir specialiai šiai parodai parfumerės Laimės Kiškūnės sukurtas Reformacijos kvapas, kurį kiekvienas galėjo užuosti uždėjęs specialų antspaudą ant lapo. Antspaudo inicialai – lotyniškos frazės „Nota bene“ (liet. „Gerai įsidėmėk“) pirmosios raidės. Anot G.Petuchovaitės-Majauskės, ši frazė puikiai atspindi Reformacijos atmosferą. Be to visi apsilankę parodoje buvo supažindinti su Georgo Brauno atlaso (1600 m.) pagrindu išleistu Vilniaus žemėlapiu, kuris nurodo protestantų ir katalikų bažnyčių raidą Vilniuje, bendruomenių, spaustuvių drastiškų susikirtimų vietas to meto sostinėje (knygų deginimai, maldos namų užpuolimai ir kt.) Taip buvo norima labiau supažindinti lankytojus su visa Reformacijos istorija, jos reikšme bei įtaka to meto žmonėms.

Visi norintys daugiau sužinoti apie šį istorijos tarpsnį bei pasiklausyti, kaip buvo kuriamas parodos kvapas, turėjo galimybę dalyvauti įvairiose paskaitose: „Reformacijos tinklai: Lietuva ir XVI a. Europos religiniai procesai“ (prof. habil. dr. Dainora Pociūtė); „Tikėjimo (ne)laisvė Lietuvoje Reformacijos epochoje“ (prof. dr. Deimantas Karvelis); „Reformacijos laikų giesmės ir giesmynai Lietuvoje“ (senosios muzikos specialistas Vilimas Norkūnas); edukacinėse dirbtuvėse „Reformacijos epochos aromatai ir istorijos“ (kvapų meno grupės narės Laimė Kiškūnė, Kazimieras Seibutis, Jurga Katakinaitė-Jakubauskienė, Reda Valentinavičienė); „Knyga iš ano amžiaus: Martyno Liuterio Biblijos restauravimas“ (restauratorė Dalia Udrienė).

Šis renginių ciklas suteikė galimybę Pasaulio ir Lietuvos istorijos entuziastams bei mėgėjams iš arčiau pažvelgti į visą Reformacijos judėjimą bei išgirsti šią sritį tyrinėjančių specialistų nuomones ir patirtis atliekant tyrimus.

Patalpinta: Kultūra