Krikščionybės studijos su Mažąja akademija. 2016–2017 m. rudens semestras

Mažoji akademija, įsikūrusi po Lietuvių katalikų mokslo akademijos stogu (Pilies g. 8, Vilnius), nuo spalio kviečia studijuoti visus, norinčius susiformuoti savarankišką ir rimtai argumentuotą požiūrį į Dievą ir tikėjimą, įgyti ir tobulinti žinias apie krikščionybę ir krikščionio gyvenimą.

Visi, dar tik pradedantys studijas mūsų akademijoje, laukiami įvadiniame „Krikščionybės pagrindų“ kurse, vyksiančiame visus mokslo metus (rudens ir pavasario sem.) pirmadieniais. Kiekvienai su plačia krikščionybės sritimi (teologija, dvasingumu, istorija ar pan.) supažindinančiai paskaitai kviečiame skirtingus dėstytojus, būtent tos srities specialistus. Šio kurso metu gilinsimės, kaip Katalikų Bažnyčia kalba apie vieną Dievą trijuose Asmenyse, kas yra Bažnyčia ir kuo ji skiriasi nuo bažnyčios, kas svarbiausia jos mokyme ir krikščionybės istorijoje. Taip pat atsakymų ieškosime į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus, – kokia yra religinės bendruomenės prasmė, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, ką ir kodėl sudegino inkvizicija ir t. t.

Pasirengusius savarankiškai dirbti klausytojus kviečiame į seminarinės formos ciklą apie didįjį Katalikų Bažnyčios Katekizmą (KBK) „Svarbiausi tikėjimo klausimai. Katalikų Bažnyčios katekizmo seminaras“. Kelionėje KBK puslapiais lydės dr. V. Mackela.

Antradieniais kviečiame į susitikimus su „Krikščioniško atvaizdo genezė ir istorija“. Dėstyt. dr. S. Maslauskaitė-Mažylienė, pasitelkusi gausybę atvaizdų, supažindins su Dievo vaizdavimo krikščionybėje istorija, krikščioniškojo atvaizdo geneze, ikonografijos raida, meninių stilių kaita.

Trečiadienius skirsime Šv. Rašto studijoms su dėstyt. dr. I. Gudauskiene. Jos skaitomas kursas Santykio mokykloje su Biblijos pranašais supažindins su Biblijos tautos pranašais, palikusiais literatūriškai ir teologiškai itin turtingą kraitį.

Doc. dr. V. Ališauskas ketvirtadieniais pasakos apie ankstyvuosius krikščionių bendruomenės gyvavimo amžius. Kurso „Bažnyčios istorija. Ankstyvieji amžiai“ metu bus aptarta bažnytinių insitucijų raida, svarbiausi ankstyvosios Bažnyčios veikėjai ir rašytojai, erezijos ir Didžiosios Bažnyčios kova su jomis.

Lapkričio 5 d., šeštadienį kviečiame į intensyvų kursą „Dogmų dovanos“. Kas iš tiesų yra dogma – Viduramžių liekana, tramdomieji marškiniai, kuriuos šiuolaikinės visuomenės sudegino ant laužo, ar patikimi kelrodžiai šiandieniam žmogui? Per keturių paskaitų maratoną doc. dr. B. Ulevičius suprantamai kalbės apie gyvą tikėjimą Kristų, kaip Dievo ir kūrinijos santuoką bei Dievo ir žmonių tarpininką, Marijos išskirtinumą Bažnyčioje ir sakramentinę tikrovę.

Trečiadieniais kviečiame į dvasines pratybas „Eik į savo kambarėlį“. Tai ignaciškos pratybos, išdėliotos į 33 maldos savaites, skirtos užmegzti, sutvirtinti, ugdyti mūsų ryšį su Dievu. Kasdien atliekame maldos užduotis ir kartą per savaitę susitinkame pasidalinti maldos patirtimi. Registruotis galima parašant trumpą prisistatymo-motyvacijos laišką akademija@lkma.lt arba ateinant į pirmą susitikimą, kuris vyks spalio 5 d., trečiadienį, 18.15 LKMA Mažojoje auditorijoje.

Daugiau informacijos ir registracija www.lkma.lt Mažosios akademijos skyrelyje

 

UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Rudens semestras. 2016–2017 m.

Krikščionybės pagrindai
spalio 3 d. – gruodžio 19 d., pirmadieniais, 18.00, LKMA auloje

Krikščioniško atvaizdo genezė ir istorija
spalio 4 d. – gruodžio 20 d., antradieniais, 18.00, LKMA auloje

Šv. Raštas. Santykio mokykloje su Biblijos pranašais
spalio 5 d. – gruodžio 14 d., trečiadieniais, 18.00, LKMA auloje

Bažnyčios istorija. Ankstyvieji amžiai
spalio 6 d. – gruodžio 15 d., ketvirtadieniais, 18.00, LKMA auloje

Svarbiausi tikėjimo klausimai: Katalikų Bažnyčios katekizmo seminaras
spalio 3 d. – gruodžio 19 d., pirmadieniais, 18.00, LKMA Mažojoje salėje

Dogmų dovana
lapkričio 5 d., 13.00–19.00, LKMA auloje

Dvasinės pratybos Eik į savo kambarėlį
pirmasis susitikimas spalio 5 d., trečiadienį, 18.15 LKMA Mažojoje salėje

Patalpinta: Naujienos