Reklama ar žurnalistika: koks skirtumas?

Per septynerius darbo žurnalistu metus pirmą kartą mano straipsnis buvo svarstytas Vyriausioje rinkimų komisijoje (VRK) dėl to, kad analizavau visuomenės nuomonės apklausas. VRK Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyrius, kurios vedėja yra Lina Petronienė, pasiūlė mano publikaciją pripažinti paslėpta politine reklama.

LRT.lt nerengia ir nepublikuoja užsakomųjų straipsnių;
Ši publikacija kokybiškai nesiskiria nuo kitų publikacijų visuomenėsnuomonės temomis;
Už šią publikaciją nei buvo apmokėta, nei numatoma apmokėti.

LRT.lt naujienų dienraštis du kartus atsakinėjo į VRK užklausas, tačiau tą patį reikėjo pasakyti dar kartą, atvykus į VRK. Visa tai vyksta už mokesčių mokėtojų pinigus. Dėl šio absurdo teko atidėti susitikimus su pašnekovais, rašyti publikacijas kitomis temomis, atsakinėti į klausimus ir panašiai.

Net baisu pagalvoti, iki kokio absurdo galėjome prieiti, jei visuomenės nuomonės apklausų analizė būtų pripažinta paslėpta politine reklama. Ačiū Dievui, turime ir teismus, į kuriuos jau buvo ketinama kreiptis.

Vertėtų atkreipti dėmesį, jog jei ši publikacija būtų buvusi pripažinta politine reklama, būtų pažeista tiek žurnalisto, tiek LRT saviraiškos laisvė, numatyta Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 straipsnyje („Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai”), ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnio 1 dalyje („Kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų”.)

Europos Žmogaus Teisių Teismas daug kartų yra nurodęs, kad saviraiškos laisvė yra vienas esminių demokratinės visuomenės pagrindų ir viena svarbiausių jos progreso bei kiekvieno individo raidos sąlygų.

VRK didele balsų dauguma atmetė siūlymą pripažinti LRT.lt straipsnį politine reklama.

Sveikinu visą žiniasklaidą!

Patalpinta: Komentarai