In memoriam Romui Sakadolskiui

Vasario 25 d. ryte po sunkios ligos Niujorke mirė žurnalistas, dėstytojas Romas Sakadolskis.

Pirmą kartą Romas Sakadolskis susitiko su Vilniaus universiteto (VU) žurnalistikos studentais 1988 metais, Sąjūdžio suvažiavimo dienos vakarą, pakviestas „Universiteto žurnalisto”.

Tą vakarą, kai Vilniaus balso auditorijoje studentai sėdėjo ne tik ant suolų, stalų, bet ir ant palangių, Romas ir buvo neformaliai pakviestas bendradarbiauti su VU.

Žurnalistikos studentams 1992-1993 ir 1999 – 2014 metais (2006 – 2012 – kaip etatinis VU Komunikacijos fakulteto lektorius) dėstė informacinę žurnalistiką ir interviu techniką, vadovaudavo ir oponuodavo pirmosios pakopos studentų baigiamiesiems darbams.

R. Sakadolskis pavergdavo studentų dėmesį daugialype informacija, kritiškumu ir neformaliu bendravimu. Aktyviai dalyvaudamas svarstant VU Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos bakalauro studijų programos turinį, pateikdavo pasiūlymų, kurių dalis yra įgyvendinta atnaujinant šią I pakopos studijų programą.

Dirbdamas Universitete Romas parengė ir mokslinių publikacijų. Buvo įstojęs studijuoti II pakopos studijose Filosofijos fakultete.

 

R. Sakadolskis  gimė 1947 05 31 Fuldoje, Vokietijoje.

1974 m. baigė  Merilendo universitetą (JAV).

1969–2004 dirbo žurnalistu radijo kompanijoje „Amerikos balsas“ (Voice of America). Buvo lietuvių redakcijos Vašingtone bendradarbis.

1968–1972 – Čikagos lietuvių radijo programos „Margutis“ bendradarbis.

1977–1979 – leidinio „Pasaulio lietuvis“ redakcijos narys.

Publikacijos

 • Žurnalisto ir šaltinio bendravimo principai. Medijos, žiniasklaida, žurnalistika tradicinėje ir tinklaveikos visuomenėje. Vilnius: VU leidykla, 2012, p. 126–159.
 • „Žiniasklaidos atskaitingumas Latvijoje, Lietuvoje ir Švedijoje (Žvalgomasis tyrimas)“ („Media accountability in Latvia, Lithuania and Sweden (Exploratory study)“) bendraautoris. 2009 m.
 • „Kaip kritiškai skaityti laikraštį ir kam to reikia?“ (rinkinyje „Žiniasklaidos skaidrumas“. Sudarė Rytis Juozapavičius. Eugrimas, Vilnius (2007 m.)

Ekspertinė ir visuomeninė veikla

 • Santaros-Šviesos federacijos narys;
 • Pilietinės visuomenės instituto valdybos narys;
 • Piliečių santalkos tarybos narys;
 • Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) tarybos narys 2006–2009 m.;
 • Švietimo ir mokslo ministerijos darbo grupės informacinio raštingumo programai sudaryti narys (2005–2007 m.);
 • A.P.P.L.E. (American Professional Partnership for Lithuanian Education) mokytojų kvalifikacijos kėlimo kursų lektorius (1994, 1997, 1999m.);
 • Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narys (1977–1981 m.);
 • Žurnalo „Pasaulio lietuvis“ redaktorius (1977–1979 m.);
 • Lituanistikos seminaro komiteto narys (1975–1985 m.);
 • Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso pirmininkas (1972 m.); sekretorius (1966 m.);
 • JAV Lietuvių bendruomenės Tarybos narys (1969–1972 m.).

Narystė organizacijose

Bakalauro studijų programos studentams dėstė informacinę žurnalistiką ir interviu techniką.

Romą Sakadolskį prisimename kaip reiklų, savikritišką ir kritišką kolegą, kūrybingą asmenybę, kuri nuolat ieškojo atsakymų apie žurnalistikos vaidmenis.

REIŠKIAME NUOŠIRDŽIĄ UŽUOJAUTĄ ROMO ARTIMIESIEMS.

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteta

Patalpinta: Naujienos, Žiniasklaida