Įdomioji biblioteka: ypatingos, niekada dar viešai nerodytos knygos

Vilniaus universiteto bibliotekos šventiniai metai – 445-ieji – prasidės nuo parodos „Bibliotheca curiosa“ atidarymo P. Smuglevičiaus salėje gegužės 12 d. 16 val.

Renginys vyks su Vilniaus universiteto bibliotekos įkūrimu sietiną dieną: 1570 m. gegužės 12 d. Vilniaus generalinės kapitulos akte įrašyta, kad vyskupo Valerijono Protasevičiaus siūlymu, Vilniaus jėzuitų kolegijai perduodama mirusio ir testamento nepalikusio Vilniaus vyskupo sufragano Jurgio Albinijaus knygų kolekcija.

Pavadinimas „Bibliotheca curiosa“ (Įdomioji biblioteka) nurodo parodoje eksponuojamų XV–XIX a. knygų ypatingumą savo turiniu, išvaizda ar kokiomis nors kitomis savybėmis, dėl kurių jos iki šiol niekada nebuvo rodomos visuomenei. Dalis parodos eksponatų suskirstyti tam tikromis temomis: tuometinis žmonių gyvenimas ir veiklos nusakomos „Etiketo“, „Profesijos, amatų“, „Įdomių pomėgių“, „Anų laikų realijų“, „Mistikos“ aprašymais. Skyrius „Apie žmogų“ leis susipažinti su leidiniais, aprašančiais žmogaus sielą, disputus apie moteris, daugeliui žmonių girdėtą „Raganų kūjį“, veikalus, aprašančius fiziognomiką, alternatyviosios medicinos, akušerijos pasiekimus, apsigimimus, sveiką gyvenseną ir pasirengimą mirčiai.

Kita parodos dalis yra skirta knygos, kaip fizinio objekto, turinčio istorinę bei kultūrinę vertę, apžvalgai. Čia eksponuojami rečiau pasitaikantys knygų viršeliai, pvz., šiaudais dekoruotas ar paverstas šachmatų bei nardų žaidimo lenta. Ilgėliau sustojus prie skyriaus „Ranka spalvintos knygos“, bus galima sužinoti, kokiais dažais senovėje buvo spalvinamos knygos, ir pažiūrėti, kaip šios spalvos išsilaikė iki mūsų dienų.

Niekuomet iki šiol bibliotekoje nebuvo eksponuojamos apdegusios ar biologinių kenkėjų sugadintos, cenzūruotos knygos, kurios dabar sudėtos skyrelyje „Netikėtumai knygų viduje“. Parodoje galima išvysti įvairių knygose randamų daiktų: nuo džiovintų augalų ar vabzdžių iki jau istoriniu tapusio kalėdaičio. Didelio susidomėjimo turėtų susilaukti skyrelis „Knygų graffiti“, kuriame eksponuojamos knygos, nežinia kada paženklintos įvairių „dailininkų“ ir „rašytojų“. Tai leidiniai su ranka pieštomis iliustracijomis (portretai, miestovaizdžiai, knygos teksto iliustracijos ir pan.) bei įvairiais įrašais, kuriuose ne tik komentuojamas tekstas ar užsirašoma svarbi informacija, bet ir grasinama įvairiomis baisiomis bausmėmis knygų vagims.

Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė Irena Krivienė pastebi, kad šioje parodoje eksponuojamos įvairiausios tematikos Vilniaus universiteto bibliotekos Retų spaudinių skyriuje saugomos XV–XIX a. knygos, kurių neįmanoma suvienyti po vienos mokslo šakos pavadinimu. Kita vertus, kartu su kitais Retų spaudinių skyriuje esančiais senaisiais dokumentų rinkiniais, visos šios knygos yra dalis visumos, sudarančios Vilniaus universiteto bibliotekos istorinės knygų kolekcijos pagrindą.

Paroda Vilniaus universiteto bibliotekos P. Smuglevičiaus salėje (Universiteto g. 3) veiks nuo 2015 m. gegužės 12 d. iki rugsėjo 10 d.

Patalpinta: Universitete