Kam iš tikrųjų atstovavo „Valdemaro Tomaševskio bloko“ kandidatai?

Tarp šimto siekusiųjų patekti į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą buvo galima rasti ir keletą kontroversiškų pavardžių, kaip antai Rafaelis Muksinovas (kandidatų sąraše pažymėtas 8-u numeriu), Michailas Bugakovas, Oleg Gluchov ir Olegas Ratiukas. Nors šie asmenys į tarybą siekė patekti kartu su „Valdemaro Tomaševskio bloku“, tačiau priklauso įvairių nuomonių sulaukiančiam A. Paleckio vadovaujamam Socialistiniam Liaudies Frontui (SLF).

V. Tomaševskis – „Valdemaro Tomaševskio” bloko lyderis (nuotr. oficiali politiko paskyra „Facebook”)V. Tomaševskis – „Valdemaro Tomaševskio” bloko lyderis (nuotr. oficiali politiko paskyra „Facebook”)

Vasario 13 d. Socialistinio Liaudies Fronto tinklalapyje buvo paskelbta naujiena, jog ankščiau minėti R. Muksinovas, M. Bugakovas, O. Gluchov ir O. Ratiukas nors ir yra SLF atstovai, bet rinkimuose dalyvauja kartu su „Valdemaro Tomaševskio bloku“. Įdomu tai, jog savo veiklą šioje partijoje Vyriausiajai rinkimų komisijai nurodė visi minėtieji kandidatai, išskyrus Olegą Gluchovą, nors anksčiau į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą (2002-2007 ir 2007-2011 m. kadencijas) jis buvo išrinktas kaip partijos „Tvarka ir teisingumas“ atstovas.

Pasak populiaraus tinklaraštininko, publicisto, vieno iš Lenkų diskusijų klubo iniciatorių Aleksandro Radčenko, kitas kandidatas – Michailas Bugakovas, „Valdemaro Tomaševskio bloko“ sąraše ėjęs 10-ju nr., 1994 m. bendrai kūrė Lietuvos socialistų partiją. Tai esą buvo bandymas legalizuoti Lietuvos komunistų partiją (šalyje tokio pobūdžio partijos yra uždraustos). SLF atstovas M. Bugakovas savo tinklaraštyje rašo neslepiantis savo kairiųjų pažiūrų, pripažįsta, jog nemažai straipsnių publikavo panašios politinės pakraipos laikraštyje „Opozicija“ ir žurnale „Gairės“. Taip pat savo portale jis rašo: „Tarybiniais laikais buvau kritiškai nusiteikęs kai kurių tuometinių reiškinių atžvilgiu; šiandieną mano kritika nukreipta į kapitalizmo antivisuomeninę ir antžmogišką prigimtį.“ Taigi šiais žodžiais savotiškai paaiškinamos dalyvavimo SLF veikloje priežastys.

Michailas Bugakovas, kaip ir Rafaelis Muksinovas, kuris „Valdemaro Tomaševskio bloko“ buvo 8-as, padėjo Algirdui Paleckiui po „Fronto“ įkūrimo ir šiuo metu eina SLF pirmininko pavaduotojo pareigas. 2009 metais ši partija oficialiai susijungė su Lietuvos socialistų partija ir tapo Socialistų Liaudies Frontu, ketino dalyvauti Europarlamento rinkimuose, tačiau neįstengė surinkti reikiamo kiekio parašų.

SLF tinklalapyje, rubrikoje „SLF programa“, nurodyta, jog partija „vadovaujasi kūrybiškai plėtojama marksizmo teorija ir metodologija, vakarietiškos socialdemokratijos laimėjimais, teigiamais tarybinio socializmo pradais, civilizacijai naudingais kapitalistinės santvarkos pasiekimais, humaniškumo, lygiateisiškumo ir solidarumo principais.“

„Valdemaro Tomaševskio bloko“ lyderis V. Tomaševskis sausio 30 dieną Lenkų diskusijų klubo organizuotos diskusijos metu paklaustas apie šias kandidatuojančias asmenybes atsakė, jog šis klausimas skirtas ne jam, o Irinai Rozovai, „Rusų aljanso“ lyderei. Nepaisant to, kandidatai esą nekeliantys politikui neigiamų asociacijų. Straipsnio autorei susisiekus su Lietuvos Lenkų Rinkimų Akcijos biuru, buvo gautas atsakymas, kuris patvirtina partijos pirmininko žodžius – kandidatai buvo iškelti „Rusų aljanso“. Plačiau kandidatų tema partijos atstovai nekomentavo. Su minėtąja I. Rozova nepavyko susisiekti nei darbo, nei asmeniniais kontaktais.

Savivaldybių rinkimų pirmajame ture į Vilniaus miesto tarybą iš keturių minėtųjų SLF atstovų išrinktas tik Rafaelis Muksinovas.

Patalpinta: Projektai, Rinkimai 2015