Naujajam Senatui vadovaus prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė

Naujoji VU Senato pirmininkė – prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. V. Jadzgevičiaus nuotrauka
Naujoji VU Senato pirmininkė – prof. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė. V. Jadzgevičiaus nuotrauka

Liepos 1 d. į pirmąjį posėdį susirinko naujos kadencijos VU Senatas.

Pagal VU Statutą, pirmajam naujos kadencijos Senato posėdžiui pirmininkavo vyriausias pagal amžių posėdyje dalyvaujantis Senato narys. Tokia garbė teko prof. habil. dr. Zitai Aušrelei Kučinskienei (Medicinos fakultetas). „Neabejoju, kad ši diena 435-erius metus gyvuojančiam Vilniaus universitetui taps istorine“, – sveikindama naująjį Senatą sakė prof. habil. dr. Z. A. Kučinskienė.

Senato pirmininkas buvo renkamas iš dviejų pasiūlytų kandidatų, naujojo Senato narių – prof. dr. Dainoros Pociūtės-Abukevičienės (Filologijos fakultetas) ir prof. dr. Romo Lazutkos (Ekonomikos fakultetas).

Senato pirmininke slaptu balsavimu išrinkta prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Naujoji Senato pirmininkė turi vadovavimo ir organizacinio darbo patirtį, ji yra Filologijos fakulteto Lietuvių literatūros katedros vedėja. Mokslininkės tyrinėjimų sritys – lietuvių literatūros istorija (XVI–XVIII a.), lietuvių renesanso, baroko, apšvietos kultūros istorija, lietuvių-italų kultūriniai ryšiai XVI–XVII a., reformacijos istorija. Jos tyrimus remia ne tik įvairūs Lietuvos fondai, UNESCO, bet ir Maltoje. Profesorės tyrimuose yra integruoti vos ne visi humanitariniai mokslai. Prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė buvo ir praeitos kadencijos Senato nare.

Naujasis-VU-Senatas
Pirmasis naujojo VU Senato posėdis. V. Jadzgevičiaus nuotrauka

„Man tai ne tik pareiga, bet ir įsipareigojimas. Manau, kad šis Senatas – ne tik naujo tipo Senatas, bet ir istorinis. Istorinis vien dėl to, kad veiksime pagal naująjį Statutą, Senato daugumą sudaro tik rinkti asmenys, kurie turi didžiausią Vilniaus universiteto bendruomenės pasitikėjimą. Senatas –vienas iš valdymo organų šalia Tarybos ir rektoriaus su rektorato komanda“, – dar būdama kandidate į Senato pirmininkės postą sakė prof. dr. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Senato pirmininkės pavaduotojai (pavaduotojas) šiame posėdyje neišrinkti. Jie bus tvirtinami pirmajame rugsėjo mėnesio Senato posėdyje.

Naująjį Senatą sudaro 41 narys: 32 Senato nariai išrinkti, be jų, Senato nariais tapo Studentų atstovybės nustatyta tvarka išrinkti 8 studentų atstovai ir rektorius.

Patalpinta: Universitete