Bibliotekų lentynas papildys knyga apie vaikų literatūros legendą Praną Mašiotą

150-ies metų P. Mašioto jubiliejaus proga išleistoje naujoje knygoje vaikų literatūros klasikas atsiskleidė ne kaip vaikų rašytojas, bet kaip tautinio atgimimo veikėjas, Lietuvos mokyklos kūrėjas, mokytojas, kultūrininkas, pozityvistas.

Knygos sudarytojas doc. dr. K. Urba: „Didžiausia mūsų svajonė ir noras, kad knyga kaip galima plačiau patektų į bibliotekas.“

Leidinį „Prano Mašioto šviesa“, į kurį sugulė P. Mašioto straipsniai, laiškai ir atsiminimai, Vilniaus knygų mugėje pristatė vienas iš jo sudarytojų doc. dr. Kęstutis Urba, žurnalistė ir rašytoja Gintarė Adomaitytė, literatūrologas prof. Paulius Subačius ir Šiaulių universiteto dėstytoja literatūrologė Danguolė Šakavičiūtė.

Nedideliu 500 egz. tiražu Tarptautinės vaikų ir jaunimo literatūros asociacijos Lietuvos skyriaus išleista „Prano Mašioto šviesa“ skirta ne knygynams, o bibliotekoms. „Knyga – ne populiarioji literatūra“, –  komentavo K. Urba, tačiau jos apimtis solidi – net 524 puslapiai.

Prof. P. Subačius pabrėžė, kad knygoje atskleidžiama, koks P. Mašiotas buvo rimtas ir atsakingas žmogus ne tik rašydamas knygas vaikams, bet ir kitose srityse. Taip pat jis pridūrė, kad knyga tarsi kalba apie šiandieninę mūsų kultūros būklę, ji sako, kad mes vis dar esame be galo jauna tauta, ji veda į brandą. Į knygą nepateko apie 20 proc. P. Mašioto parašytų tekstų, kurie, anot sudarytojų, buvo mažiau svarbūs ir aktualūs.

G. Adomaitytė šią knygą apibūdino taip, kaip tai darydavo vaikystėje: „Graži knyga.“ Rašytoja išreiškė viltis, kad ji taps šviesos spindulėliu skaitytojams, mat P. Mašiotas buvo ypatingai geras ir pozityvus žmogus.

Danguolė Šakavičiūtė pasakojo apie visuomenininko asmenybę ir žavėjosi jo tikslu ugdyti ne Prometėjus, bet žemės druską, žmones, kurie tvirtai ant žemės stovi. Ji pabrėžė, kad tai buvo fantastiškai gražus žmogus, o dar ir kaip šoko mozūrą.

„Prano Mašioto šviesa“ turėtų būti aktuali ir vertinga mokytojams, bibliotekininkams, rašytojams, žurnalistams, istorijos studentams, ugdymo plėtotės centro darbuotojams ir kiekvienam, kuriam įdomu pažinti P. Mašioto asmenybę.

Šis darbas – atlikta bakalauro žurnalistikos studijų programos dalyko „Žurnalistikos žanrai“ užduotis. Vadovė – dr. Jolanta Mažylė.

Patalpinta: Knygos