Pirmojoje Laimos Kreivytės poezijos knygoje – erotikos motyvai

Poetė Laima Kreivytė. Nuotraukos autorė Vilmo Fiokla Kiurė.
Poetė Laima Kreivytė. Nuotraukos autorė Vilmo Fiokla Kiurė.

Vakar Vilniaus Dailės akademijos meno skaitykloje menotyrininkė Laima Kreivytė pristatė savo pirmąją poezijos knygą ,,Sapfo skai(s)tykla“. Eilėraščių rinkinys, kuriame gausu erotinių motyvų, yra savotiška provokacija poezijos kritikams ir visuomenei.

,,Man reikėjo šiokio tokio lūžio, o tai puikiai įprasmina žodyje „skai(s)tykla“ įsiterpusi raidė „s“. Ji tokia šnypščianti, nepaprasta“, – apie savo kūrinį kalbėjo poetė. L. Kreivytė sakė daug svarsčiusi, kokį pavadinimą parinkti – apsispręsti buvo išties sunku, todėl galiausiai paliktas skaitytojams dviprasmybę sukeliantis žodis. Eilėraščių rinkinio pavadinime minima senovės graikų poetė Sapfo irgi rašė erotinę poeziją. ,,Pasak Platono, Sapfo yra dešimtoji mūza, pirmoji sujungusi savąją patirtį su poezija. Man svarbūs nutylėjimai, kurių gausu ir mano poezijos rinkinyje“,­ – teigė L. Kreivytė.

Naujos knygos pristatyme kalbėjo menotyrininkė Agnė Narušytė, knygos redaktorė Neringa Dangvydė, poetai Gytis Norvilas ir Donatas Petrošius, leidyklos ,,Homo liber“ redaktorius Vilius Gužauskis.

,,Kiekvieno eilėraščio nuotaika kitokia. Tai eilėraščiai, kuriuos reikia skaityti širdimi“, – teigė rinkinio redaktorė N. Dangvydė. Pristatyme kalbėjęs leidyklos ,,Homo liber“ redaktorius V. Gužauskis negailėjo komplimentų autorei. ,,Perskaitę knygos rankraštį, supratome, kad tai bus gera knyga. Laimos poezija užkoduota, ją reikia perprasti. Pavydėtinas eilėraščio užbaigtumas“, – dėstė V. Gužauskis.

,,Knyga plona, o ne tokia, kad žmogų užmuštų“, – juokavo poetas G. Norvilas. Jam labiausiai įstrigo ir įsiminė erotiniai eilėraščiai, kurių, anot poeto, rinkinyje galėtų būti dar daugiau. „Kalbant apie viršelį, jis primena gyvatės odą, iš kurios reikia išsinerti“, – linkėdamas išleisti antrąją knygą kalbą baigė G. Norvilas.

Laimos Kreivytės eilėraščių rinkinys sudarytas iš trijų dalių, jame yra 38 eilėraščiai – rimuoti ir nerimuoti, ilgesni ir trumpesni. Pirmojoje dalyje, pavadintoje ,,Skaistykla“ dominuoja intymumo erdvė, meniškas erotiškumo pateikimas; antrojoje – ,,Sakykloje“ – daugiau pokalbių ir įvairių nesusikalbėjimų; trečiojoje –,,Skaitykloje“ – personažais tampa knygos, tekstai. Poezijos knygoje spausdinami L. Kreivytės eilėraščiai, rašyti ir studijų laikais, ir šiomis dienomis. Anot autorės, knyga patiks postmoderniam skaitytojui, tarp teksto eilučių ieškančiam gilesnių prasmių ir tauresnių įžvalgų.

Didžioji dalis poetės L. Kreivytės eilėraščių jau publikuota ,,Poezijos pavasaryje“, ,,Metuose“, ,,7 meno dienose“, pastarojo redaktorė yra pati autorė. Pristatymo pabaigoje autorė teigė, kad galvoja ir apie antrąją savo poezijos knygą.

 

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos