Sąjūdžiui – 25

Klaudijaus Driskiaus nuotrauka
Klaudijaus Driskiaus nuotrauka

Kiekvienais metais nekantriai, o gal ir šiek tiek bijodami, laukiame savo gimtadienio. Iš pradžių bėgame per minutes ir dienas, vėliau per mėnesius, o galų gale savo žingsnius pradedame skaičiuoti metais. Mylėdami ir brangindami savo Tėvynę, taip pat minime jos gimimo ir atgimimo sukaktis. Plevėsuojančios vėliavos neleidžia užmiršti 1918 m. vasario 16-osios, 1990 m. kovo 11-osios, o kur dar tautos vaikų krauju paženklinta 1991 m. sausio 13-oji.

Lietuvai svarbios datos turėtų būti pažymėtos ne tik kalendoriuje, bet ir kiekvieno piliečio širdyje. Nejučia kyla klausimas – nejaugi taip lengvai pamirštame kitas tautos vienybės bei drąsos šventes?

Minutę grįžkime į Lietuvos istorijos puslapius. Prisiminkime, kad Sovietų Sąjungoje Michailui Gorbačiovui atėjus į valdžią, priespaudos iškamuotos šalys pajuto norą vaduotis. Ėmė burtis į judėjimus, galinčius lemti išsivadavimą. Tuometinėje Tarybų Lietuvoje pradėjo telktis nepriklausomo oro gūsio ištroškusi aktyvių visuomenės veikėjų grupė. Šis narsuolių būrys kovojo ne tik dėl savo, bet ir visos tautos vienybės bei laisvės.

Pirmasis ir ryškiausias šios grupės akibrokštas buvo 1988-ųjų birželio 3-oji. Šeštą valandą vakaro Lietuvos mokslų akademijos centrinių rūmų salėje įvyko susirinkimas, kuriame buvo diskutuojama apie valstybės ateitį. Į susirinkimą atvyko beveik penki šimtai žmonių. Susirinkimui pirmininkavusiam akademikui Eduardui Vilkui sunkiai sekėsi suvaldyti įsiaudrinusią minią, ištroškusią teisybės ir laisvės. Galiausiai jaunas fizikos mokslų daktaras Zigmas Vaišvila pasiūlė įsteigti Sąjūdžio iniciatyvinę grupę, kuri padėtų sulipdyti aistruolius į vieningą kumštį. Iniciatyvinė grupė iškart ėmėsi aktyvaus darbo. Jau birželio 8 dieną įvyko pirmasis šios grupės susirinkimas Vilniaus Žemutinėje pilyje, išlikusioje valdovų rūmų dalyje. Reguliariai vykdavo grupės posėdžiai bei aptarimai, buvo sudaromos komisijos. Tarybinė valdžia nepajėgė sustabdyti per visą šalį besiritančios laisvės troškimo bangos, kuri žmones nuvedė į nepriklausomą Lietuvą.

O dabar grįžkime į šios dienos puslapius. Kaip ir kada Lietuvos Sąjūdį prisimenate dabar? Ar nuklystate mintimis į 1988-uosius tik tada, kai troleibusu važiuojate pro Lietuvos Sąjūdžio kelio stotelę? Ar yra tokių, kurie birželio trečiąją prisimena kasdien? Į šiuos ir daugelį kitų klausimų mėginame atsakyti čia, leidinyje „Universiteto žurnalistas“, parengtame Sąjūdžio 25-mečiui. Džiaugiamės, kad nors šiais mažais žingsneliais galime prisidėti prie tautos patriotizmo auginimo ir puoselėjimo.

Leidinį skaitykite čia.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos