Šiauliai

1988 metais Sąjūdžio judėjimas apėmė visą Lietuvą. Beveik kiekviename mieste buvo įkurta iniciatyvinė grupė, siekusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Anot Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos nario Mindaugo Stakvilevičiaus, Sąjūdis Šiauliuose išsiskyrė tuo, kad iki 1990 metų jis, LKP ir Vykdomasis komitetas beveik pusmetį veikė sutartinai, kol bendradarbiavimo nesutrukdė esminiai nesutarimai. M. Stakvilevičius sakė, jog nesutarimo priežastimi tapo laisvės radikalų reikalavimai vykdyti greitas akcijas, o ne „žingsnio po žingsnio” strategiją bei jų per mažas dėmesys įmonių ateičiai.

Sekėsi su valdžia

Padidėjus Sajūdžio aktyvumui Šiauliuose, tuometinė valdžia nusprendė palaikyti draugiškus santykius su nepriklausomybės siekėjais ir paversti Sąjūdį jos sąjungininku. „Šiauliams ir tarpukariu, ir po jo sekėsi su vykdomąja valdžia. Savivaldybei anuomet vadovavęs J. Sondeckis, Vykdomajam komitetui K. Plechavičius, V. Kazanavičius, P. Morkūnas turėjo gerus vardus. Žmonės jais pasitikėjo. Paskutinis tarybinis „meras” P. Morkūnas pirmasis Lietuvoje oficialiai įregistravo Sąjūdį ir net padėjo jam apsigyventi”, – sakė M. Stakvilevičius.

Būtent Šiauliuose 1988 metais rugsėjo 15 d. buvo leista viešai išreikšti nepasitenkinimą Šiaulių miesto vykdomojo komiteto aplinkosaugos politika.

Sąjūdžio šaknys

Iki 1988 metų Šiauliuose, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko rezistencija ir veikė pogrindinės organizacijos (žymiausios – miesto dramos teatre, Juliaus Janonio ir Felikso Žemaičio mokyklose). Vėliau Šiaulių gyventojai susidūrė su ekologijos problemomis: buvo užterštas vanduo, buvo jaučiama karinio aerodromo grėsmė gamtai. Tai paskatino įkurti ekologijos klubą – 1988 metais birželio šeštąją Šiauliuose buvo atidarytas „Aukuras”, kuris sprendė ne vien gamtosaugos problemas, bet ir diskutavo politinėmis temomis.

Anot M. Stakvilevičiaus, šita organizacija kartu su Inžinierių namais ruošėsi naujam gyvenimui. Prasidėjus atgimimui „Aukuro” dalyviai prisidėjo prie Sąjūdžio veiklos ir tapo vienais iš jo įkūrimo Šiauliuose iniciatoriais.

Patalpinta: Rašiniai