„Neokupuotas”: studentai kviečia į diskusiją su A.Terlecku ir žurnaliste R. Sakalauskaite

neokupuotas

Dr. Andrius Gudauskas ir bakalauro antro kurso žurnalistikos studijų programos studentai visus kviečia į viešą paskaitą – dokumentinio filmo „Neokupuotas” apie Lietuvos disidentinį judėjimą  peržiūrą ir susitikimą su pagrindiniu filmo herojumi Antanu Terlecku bei filmo autore žurnaliste Ramune Sakalauskaite.

Paskaita įvyks ketvirtadienį, kovo 7 d., 13 val. Juozo Keliuočio auditorijoje Maironio g. 7, Vilniuje.

Tai galimybė garso ir vaizdo raiška besidominčiam jaunimui bei visiems norintiems ne tik daugiau sužinoti apie vaizdo dokumentikos subtilybes iš profesionalios filmų kūrėjos, bet ir prasmingai paminėti artėjančią Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, Kovo 11-ąją.

Antanas Terleckas – viena aktyviausių sovietinio laikotarpio rezistencijos figūrų – laikmečio pogrindinės spaudos leidėjas, Lietuvos Laisvės lygos įkūrėjas, kartu su Rusijos, Estijos, Latvijos ir kitais Lietuvos disidentais 1979 m. rugpjūčio 23 d. parengęs ir išplatinęs „45 pabaltijiečių memorandumą”, tapusį politiniu pamatu Baltijos valstybėse  likviduoti Molotovo-Ribentropo pakto pasekmes. A.Terleckas buvo ne kartą suimtas ir kalintas Lietuvoje, tremtyje Sibire, Urale, jo namai, kuriuose augo 3 vaikai, buvo nuolat krečiami sovietinio saugumo. Filme apie laikmetį ir filmo herojų bei jo žmoną, taip pat disidentę Eleną Keraitytę Terleckienę, liudija šeimos nariai (sūnus, „Lietuvos žinių“ vyriausiasis redaktorius Ramūnas Terleckas, duktė Vilija Dailidienė, anūkas Antanas Terleckas), Rusijos ir Lietuvos rezistencijos dalyviai (Aleksandras Lavutas, Liudmila Boicova, kun. Julius Sasnauskas,  Andrius Tučkus, vienuolė Nijolė Sadūnaitė), 8 deš. Lietuvoje lankęsis tuometis „The Financial Times“ korespondentas David‘as Satter‘is, istorikas Gintaras Šidlauskas ir kiti.

Ramunė Sakalauskaitė – patyrusi žurnalistė,  bendradarbiavusi su Sąjūdžio informacijos agentūra, dirbusi reportere ir redaktore didžiausiuose Lietuvos dienraščiuose – „Respublikoje“ ir „Lietuvos ryte“. 2009 m. pasirodė jos knyga „Politikos ringe“ – žurnalistinis žvilgsnis į tris ryškiausius Lietuvos politikos lyderius – Vytautą Landsbergį, Algirdą Brazauską, Valdą Adamkų. R. Sakalauskaitė kartu su Dalia Kutraite ir režisieriumi Sauliumi Vosyliumi 2007 m. sukūrė dokumentinį filmą „Laimingi buvę jo akivaizdoje“ apie Monsinjorą Kazimierą Vasiliauską, 2010 m. kartu su Edita Mildažyte – filmą „Algirdas Brazauskas: liudijimai“. 2012 m. pasirodęs filmas „Neokupuotas“ kurtas kartu su bendradarbe E. Mildažyte.

Patalpinta: Auditorija