Vilniaus dailės akademijos muziejus: kai susipina praeitis ir dabartis

Vilniaus dailės akademijos (VDA) muziejaus išskirtinė ypatybė – novatoriškumas. Muziejaus kolekcija yra nuolat papildoma naujausiais tapybos, grafikos, skulptūros, keramikos, tekstilės, dizaino, fotografijos ir videomeno, monumentaliosios dailės kūriniais. Jame sukaupti geriausi studentų bakalaurų ir magistrų baigiamieji darbai. VDA muziejaus veikla prasidėjo 1994 metais. Jo kolekciją sudaro dailės darbai nuo XVIII amžiaus iki XX amžiaus paskutiniųjų dešimtmečių.

VDA Dizaino inovacijų centras. Autorės nuotr.

Dizaino inovacijų centras

Muziejus neturi nuolat veikiančių ekspozicijų salių, todėl vis besikeičiantys meno kūriniai yra pristatomi Dizaino inovacijų centro „Titanikas“ parodų salėse, kuriose taip pat rengiamos VDA studentų, dėstytojų grupinės, bet dažniausiai personalinės parodos. Galimybę savo darbus eksponuoti turi tik patys talentingiausi kūrėjai, kadangi menininkų paraiškas svarsto kompetentinga Akademijos rektoriaus sudaryta Muziejaus taryba. Dizaino inovacijų centre parodas rengia ir užsienio kūrėjai, bendradarbiaujama su užsienio galerijomis. Komisija, atlikdama darbų atranką, dėmesį kreipia į menininkų žinomumą bei profesionalumą.

Naujausios parodos

Kovo 10 – balandžio 7 dienomis VDA „Titaniko“ parodų salėje rodomi iš „Werkstatt“ galerijos Berlyne atvežti dviejų „naujosios abstrakcijos“ kūrėjų Ingeborg Schleswig – Holstein ir Rudolfo Lipės darbai.  Ingeborg Schleswig – Holstein bendradarbiavo su vienu iš pop art meno judėjimo pradininkų Andy Warholu, kuris jos darbams padarė didžiulę įtaką. Tokio pobūdžio paroda atskleidžia paties VDA muziejaus propaguojamą nesuvaržytą požiūrį į meną, jo raišką bei naujų srovių atsiradimą.

Kovo 8 dieną buvo atidaryta 11 menininkių feminisčių paroda „Postidėja“, kurioje dominuoja kiekvienos moters savitos kūrybos temos. Šią parodą sudaro Jurgos Barilaitės, Inos Budrytės, „Cooltūrisčių“, Eglės Gineitytės, Orūnės Morkūnaitės, Paulinos Eglės Pukytės, Eglės Ridikaitės, Laisvydės Šalčiūtės, Beatričės Vanagaitės, Martos Vosyliūtės bei Lauros Zalos darbai. Modernaus muziejaus Stokholme direktorius Larsas Nittve atkreipė dėmesį į didelę lyčių disproporciją muziejaus kolekcijoje ir pasiūlė ją papildyti moterų menininkių kūriniais. Todėl „Postidėjos“ esminė mintis yra menininkėms suteikiama galimybė viešai išreikšti savo nuomonę, kūrybines idėjas. Ši paroda įrodo, kad VDA muziejus yra tinkama terpė kūrėjams be suvaržymų reikšti ne tik menines, bet ir menines-politines idėjas.

Parodoje „Postidėja“ lankytojas apžiūrinėja paveikslą. Autorės nuotr.
Parodoje „Postidėja“ lankytojas apžiūrinėja paveikslą. Autorės nuotr.

VDA laiko tėkmėje

VDA yra seniausia aukštoji meno mokykla Lietuvoje, todėl muziejaus sukaupti rinkiniai atspindi akademijos raidą bei pokyčius kūrybos ir mokymo metodikos atžvilgiu. Vieną dalį rinkinių sudaro istoriniai eksponatai, o kitą – VDA profesorių ir dėstytojų kūryba. Kolekcijos kaupimo tikslas yra visuomenę supažindinti su Akademijos istorija ir dailės kultūra. Tačiau muziejuje taip pat saugomi XX amžiaus pabaigos meno kūriniai, kurie reprezentuoja šiuolaikinės dailės ypatybes. Todėl VDA muziejų galima pavadinti ne tik praeitimi dvelkiančiu, bet ir dabartimi pulsuojančiu muziejumi, kadangi būtent čia susipina praeities menas bei dabartyje dėl nuolatinių kūrybinių paieškų kylančios idėjos.

 

Patalpinta: Rašiniai