Knygos kino salėje – po Sibiro tęsiama misija

Filmo režisierius Karolis Kaupinis ir LiJOT atstovas Mantas Zakarka. Autorės nuotr.

Knygų mugės lankytojai galėjo apsilankyti ne tik knygų pristatymuose, bet ir pamatyti įvairių filmų. Penktadienį renginio lankytojams buvo parodyti aštuoni filmai, kurių dalis perteikia Lietuvos istorijos vingius Antrosios sovietų okupacijos metais: partizaninis karas, smogikų būriai, tremtinio dalia. Knygos kino programa penktadienio vakarą pabaigta dokumentinio filmo, atskleidžiančio šeštus metus organizuotos ekspedicijos į lietuvių tremties vietas akimirkas, „Misija Sibiras‘11“ premjera.

Filmą trumpai pristatė jo režisierius ir ekspedicijos dalyvis Karolis Kaupinis, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto absolventas. Manto Zakarkos, Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) atstovo, prašomas įvardinti geriausią filmo kadrą, režisierius atsakė, jog tai – nenuflimuotas kadras. Be abejonės, filmas – tai tik mažas atspindys visa to, ką ekspedicijos dalyviai patyrė Tomsko srityje.

Filmu siekiama pasidalinti su žiūrovais dalyvių patyrimais kelionės metu nuo Vilniaus iki Tomsko srities ir atgal. Įamžintos ne tik ilgos kelionės pėsčiomis per Sibiro taigą, ne tik iš jos nebegrįžusių lietuvių kapų tvarkymas. Filmas nuo ankstesnių metų dokumentikos skiriasi tuo, jog čia didesnis dėmesys skiriamas dalyvių jausmams, pasaulėžiūrai parodyti. „Norėjau palikti tuos jų filosofavimus“, – dalinosi mintimis Karolis Kaupinis.

Esminė filmo idėja parodyti, jog tikroji dalyvių misija prasideda jau grįžus iš ekspedicijos. Tai pilietiškumo skatinimas visuomenėje, supažindinimas su tautos istorija, su dabartine situacija tremties vietose. To siekdami dalyviai lankosi mokyklose, universitetuose, kultūros centruose, rengdami ekspedicijos pristatymus ir dalindamiesi savo įspūdžiais.

Filmas palydėtas salės aplodismentais, atsakyta į klausimus. Negalėjusiems atvykti proga filmą pamatyti dar yra – iki kovo 16 d. kiekvieną penktadienį 13 val. filmas „Misija Sibiras‘11“ bus rodomas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos galerijoje (Šv. Jono g. 11, Vilnius), kur šiuo metu eksponuojama projekto fotografijų paroda, o vėliau organizatoriai filmą patalpins projekto internetinėje svetainėje.

2011 m. surengtos dvi ekspedicijos: viena, kurios metu ir buvo filmuojamas filmas, į Tomsko sritį, ir kita ­– į Tadžikistaną, į kurį buvo tremiami politiniai kaliniai. Dėl to Tadžikistane nėra pavienių lietuvių kapinaičių: politiniai kaliniai buvo laidojami masinėse kapavietėse. Jiems atminti 2011 m. liepą ekspedicijos metu buvo pastatytas memorialinis paminklas.

Patalpinta: Rašiniai