Įteikti garbės daktaro vardo diplomai

Senato nariai ir garbės daktaro vardų kandidatai. Nuotrauka autorės.
Senato nariai ir garbės daktaro vardų kandidatai. Nuotrauka autorės.

Antradienį, gegužės 10 dieną  Vilniaus universitete vyko neeilinės iškilmės. Šv. Jonų bažnyčioje susirinkę žmonės  stebėjo garbės daktaro vardų teikimo ceremoniją, kurioje Universiteto garbės vardai buvo suteikti dviems profesoriams −  Berlyno Humboldtų universiteto profesoriui emeritui, Rusijos mokslų akademijos, Sankt Peterburgo valstybinio universiteto profesoriui Jurijui Kuzmenko ir JAV Ohajo universiteto profesoriui Algiui Mickūnui .

Iškilminga ceremonija prasidėjo senatui įžengus į Šv. Jonų bažnyčią. Sugiedojus studentų himną  „Gaudeamus“, profesorius Domas Kaunas perskaitė senato nutarimą dviems profesoriams skirti Universiteto garbės daktaro vardus.

Skandinaviškos kultūros nešėjas

„Vienoje senovės islandų giesmėje sakoma, kad runas,  magiškų galių turinčius senovės skandinavų rašmenis, sukūrė  dievai, o jas žmonėms atgabeno Odinas. Tai įvyko Skandinavijos mitologiniame pasaulyje, o į Lietuvą jas atvežė profesorius J.Kuzmenko, visoms mūsų skandinavistų kartoms skaitęs  fonologijos įvadą. Matyt ne be senųjų skandinavų dievų palaiminimo skandinavistika tapo viena patraukliausių filologijos fakultete. Apie kurios sėkmę ir nuolatinę plėtrą įkyriai primena statybų garsai virš mano galvos“, −  kandidatą į garbės daktaro vardą pristatė filologijos fakulteto dekanas, daktaras Antanas Smetona. J.Kuzmenko buvo įteiktas garbės daktaro diplomas, pasirašytas Vilniaus universiteto rektoriaus Benedikto Juodkos. Taip pat garbės daktaras apvilktas toga  ir papuoštas biretu – išminties ir žmogiškos vertės simboliais. Garbės daktaro vardas J.Kuzmenko suteiktas už fundamentalų indelį į skandinavų ir germanų kalbų tyrinėjimą ir glaudžius ryšius su Universitetu, kuriant Skandinavistikos katedrą. Profesorius ne tik buvo vienas iš ekspertų, prisidėjusių prie skandinavų filologijos specialybės programos kūrimo, bet  ir buvo daugiau kaip 15 Universiteto studentų bakalauro ar magistro darbų vadovas. „Gauti šį vardą iš vieno seniausių Lietuvos universitetų didelė garbė. Sužinojus apie tai mane užplūdo dvejopi jausmai. Aš džiaugiausi, bet taip pat supratau, kad tai didžiulė atsakomybė. Dabar savo tyrinėjimuose ir mokyme turėsiu įdėti dar daugiau pastangų“, − angliškai sakytoje kalboje dėstė Garbės daktaras. Jis dėkojo savo mokytojams, mokiniams ir kolegoms. „Kai lankiausi Lietuvoje pirmą kartą kaip turistas, man iškart patiko ši šalis. Pamilau jos žmones, gamtą ir kalbą, kurią bandžiau išmokti, bet, deja, be pasisekimo“, − teigė J. Kuzmenko. „Bet  noriu pasakyti kelis žodžius lietuviškai. Labai ačiū jums visiems“, – lietuviškai padėkos kalbą užbaigė naujasis Garbės daktaras.

Rektorius pasirašo J.Kuzmenko garbės daktaro diplomą. Nuotrauka autorės.
Rektorius pasirašo J.Kuzmenko garbės daktaro diplomą. Nuotrauka autorės.

Garsus fenomenologas grįžo į Lietuvą

Po J.Kuzmenko kalbos buvo pristatytas antrasis kandidatas į garbės daktaro vardą – Algis Mickūnas. Šiam vardui jis nominuotas už ypatingus nuopelnus fenomenologijai ir kitiems filosofijos mokslams. „Leiskite pristatyti iškilų tautietį, visame pasaulyje gerai žinomą filosofą, fenomenologą ir humanitarą, kuris iš Lietuvos kadaise išplaukė į pasaulio vandenynus, o dabar sugrįžta į tėvynę“ – kandidatą į garbės daktaro vardą pristatė Filosofijos fakulteto dekanas, docentas Kęstutis Dubnikas. A.Mickūnas kaip vizituojantis profesorius skaitė paskaitas beveik visuose žymiausiuose pasaulio universitetuose. Jis laikomas iškiliu fenomenologijos autoritetu tiek JAV, tiek Vakarų Europoje ar kitose pasaulio šalyse. A.Mickūnas yra daugelio tarptautinių mokslo tyrimų iniciatorius ir vadovas, daugelio mokslo centrų įkūrėjas. „Nuo 1990 metų kasmet A. Mickūnas skaito įvairiausio pobūdžio paskaitų kursus Vilniaus, Klaipėdos, Šiaulių, Kauno universitetų studentams, veda seminarus, skaito paskaitas įvairiose draugijose, mokslo institucijose“, − kandidato veiklą vardino K.Dubnikas. „A.Mickūnas yra didelis autoritetas mūsų studentijai ir jauniesiems mokslininkams, − tęsė Filosofijos fakulteto dekanas, − neabejoju, kad jo tapimas Vilniaus universiteto garbinguoju nariu stiprina mūsų universiteto garbingą įvaizdį pasaulyje“. Po pristatomosios kalbos garbės daktaro vardo nominantui buvo įteiktas Universiteto rektoriaus pasirašytas garbės diplomas. Taip pat A.Mickūnas papuoštas toga ir biretu.

A. Mickūnas apvelkamas toga. Nuotrauka autorės.
A. Mickūnas apvelkamas toga. Nuotrauka autorės.

Naujasis garbės daktaras pirmiausiai padėkojo kolegoms, studentams ir šeimai. „Jei esi mokytojas ir kyli į kalną, tai tavo pareiga yra ne tik kilti pačiam, bet kelti į tas pačias aukštumas ir virš savęs mokinį“, − padėkos kalboje dėstė naujasis garbės daktaras. „Be mokslo mes neturime nieko, nei demokratijos, nei atvirumo, nei atsakomybės, − tęsė A.Mickūnas, − Vakarų civilizacijose  Sokratas, Platonas, Aristotelis steigė mokyklas. Garbės daktaras atsiminė, kad  Platonas steigė mokyklas norėdamas išauklėti vaikus ir kelti pakopa po pakopos į aukščiausią lygį. „Atėnai tapo švietimo miestu, nes lavino žmogų. Lietuvoje Vilniaus universitetas patapo Atėnais, švietimo vieta“, − dėstė A.Mickūnas. „Mes patys pasirinkome tokią, aristokratišką poziciją, kuri reikalauja pagarbos  jaunimui, pagarbos tautai“, − apie darbą kalbėjo profesorius.

Sveikino  rektorius ir svečiai

Naujus garbės daktarus taip pat pasveikino Vilniaus universiteto rektorius Benediktas Juodka. „Tikiu, kad tai didi diena ne tik Universitetui, bet ir jums. Kiekvienas universitetas nori būti geras, o būti geram šias laikais ir nebūti atviram neįmanoma. Tai reiškia kviesti profesorius iš įvairių šalių, siųsti studentus į kitas šalis. Taigi, dėkui jums, gerbiami profesoriai, kad bendradarbiaujate su mumis. Sveikinu Universiteto bendruomenės vardu, ir tikiu, kad nuo šiol esate dar artimesni Vilniaus universitetui“, − sveikinimo kalboje dėstė rektorius. Po B.Juodkos sveikinimo skambant Universiteto choro „Gaudeamus“ balsams garbės daktarams rankas spaudė į iškilmes atėję giminaičiai, studentai, kolegos ir draugai.

Nuo 1979 metų garbės daktaro vardai yra suteikti beveik pusšimčiui įvairių užsienio šalių mokslininkų ar visuomenės veikėjų, kurie savo darbais prisidėjo prie Vilniaus universiteto veiklos.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos