Lenkijos spauda Lietuvą pateikia kaip kaprizingą šalį, turinčią skriaudžiamos tautos kompleksą

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantas Justinas Dementavičius pateikia spaudos monitoringo rezultatus. Nuotr. M.Baltrušaitytės (15min.lt)

Šį savaitgalį Druskininkuose vykstančiame pirmajame Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo suvažiavime buvo pristatyti Lietuvos ir Lenkijos spaudos monitoringo rezultatai. Šiuos rezultatus pateikė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantas Justinas Dementavičius ir žurnalistas Jakubas Halcewicz-Pleskaczewskis.

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto doktorantas Justinas Dementavičius pateikia spaudos monitoringo rezultatus. Nuotr. M.Baltrušaitytės (15min.lt)

J.Giedroyco forumas siekia analizuoti Lietuvos ir Lenkijos santykių būklę, rengti abiejų šalių žiniasklaidos monitoringus ir steigti premijas rašytojams bei žurnalistams. Šis forumas įkurtas Lietuvos ir Lenkijos mokslininkų, žurnalistų ir visuomenės veikėjų iniciatyva, o lietuviškos fondo dalies globėjas yra prezidentas Valdas Adamkus.

Žiniasklaidos stebėsenos tyrimą organizavo studentai, kurie stebėjo, kaip lenkų spaudoje rašoma apie Lietuvą ir lietuvius ir kaip lietuvių spaudoje atsiliepiama apie Lenkiją ir lenkus. Anot žurnalisto J.Halcewicz-Pleskaczewskio, „šis projektas neturėjo politinės krypties: buvo aptarta daugybė dalykų – nuo Bažnyčios vaidmens iki holokausto.“ Atliekant kiekybinę ir kokybinę analizę, buvo tiriamos dviejų Lenkijos dienraščių – „Gazeta Wyborcza“ ir „Rzeczpospolita“ – publikacijos.

Lenkijos spaudoje apie Lietuvą atsiliepiama neigiamai

Stebint minėtų Lenkijos dienraščių publikacijas, pastebėta, kad Lenkijos spaudoje dažniausiai pabrėžiami kaimyninių šalių konfliktai ir ginčai, tokie kaip sudėtinga lenkų moksleivių padėtis Lietuvoje, pavardžių rašymas, švietimo įstatymas.

Vietovių pavadinimų ir pavardžių rašyba, lenkų mokinių sunki padėtis Lietuvoje – Lenkijos spaudoje dažniausiai aprašomos temos.

Daugiausia publikacijų apie Lietuvą yra informacinio pobūdžio straipsniai, kuriuose apie mūsų šalį rašoma negatyviu tonu: dienraštyje „Gazeta Wyborcza“ rasta daugybė straipsnių, kuriuose Lietuva apibūdinama kaip kaprizinga šalis, turinti skriaudžiamos tautos kompleksą. Lenkija metaforizuotai apibūdinama kaip vyresnysis brolis, tiesiantis ranką kaimynei.

Abiejuose dienraščiuose dominuoja Lietuvoje gyvenančių lenkų diskriminacijos tema. Vietovių pavadinimų ir pavardžių rašyba, lenkų mokinių sunki padėtis Lietuvoje – Lenkijos spaudoje dažniausiai aprašomos temos.

Lietuvos spaudoje Lenkija aprašoma kaip Europos nenuorama

Lenkijos ir lenkų įvaizdį Lietuvos žiniasklaidoje atskleisti padėjo dienraščiai „Respublika“ ir „Lietuvos rytas“. Buvo atlikta turinio analizė, kuri parodė bendras Lietuvos ir Lenkijos santykių tendencijas.

„Reikia pripažinti, kad Lietuvos žiniasklaidoje užsienio politika ir kaimyninės valstybės nėra pats populiariausias dalykas“, – pastebėjo J.Dementavičius.

Smolensko katastrofa, Lenkijos prezidento rinkimai, Valdemaro Tomaševskio skundas prieš Lietuvą, porinkiminiai ginčai dėl mažumų padėties, Lenkijos pirmininkavimo pradžia – šie Lenkijos įvykiai buvo dažniausiai aprašomi tiek „Lietuvos ryte“, tiek „Respublikoje“.

Populiariausios Lietuvos žiniasklaidoje nagrinėjamos temos apie Lenkiją yra Lenkijos visuomenė, ekonomika ir dvišaliai santykiai. J.Dementavičius teigia, kad „mūsų spaudoje Lenkija aprašoma kaip didžiausia Europos nenuorama, kuri nuolat veliasi į konfliktus su didžiosiomis Europos valstybėmis.“

Dienraštyje „Respublika“ praktiškai neskiriama dėmesio Lenkijos vidaus politikai, o „Lietuvos ryte“ Lenkija pateikiama kaip nuolatinio politinio chaoso, nesutarimų, skandalų ir visuomenės protestų prieš neprotingus įstatymus šalis.

J.Dementavičius pastebėjo, kad „Respublika“ akcentuoja tarpvalstybinio bendradarbiavimo reikalingumą, bet tuo pačiu primena, kad Lenkija kelia grėsmę Lietuvai.“

Ekonominės krizės sąlygomis Lenkija mūsų žiniasklaidoje vaizduojama kaip sėkminga šalis, kuriai pavyko jos išvengti.

Lenkija vaizduojama kaip pigi, krizės išvengusi šalis

Tiek „Respublika“, tiek „Lietuvos rytas“ dažniausiai rašo apie lenkų įvykdytus nusikaltimus ir nelaimes. Šios, su Lenkijos visuomene susijusios temos, spaudoje yra pačios populiariausios.

Ekonominės krizės sąlygomis Lenkija mūsų žiniasklaidoje vaizduojama kaip sėkminga šalis, kuriai pavyko jos išvengti. Pastebėta, kad „Respublikoje“ ir „Lietuvos ryte“ dažnai rašoma, jog Lenkijoje viskas pigiau. „Kaimyninės Lenkijos maisto produktų kontrabanda į Lietuvą yra tokia didelė, nes PVM skirtumas – milžiniškas“, 2010 m. apie Lenkiją rašė „Lietuvos rytas“.

Lietuvos spaudoje lenkai dažniausiai minimi politiniame lygmenyje, o tirtuose straipsniuose vyravo kritiški pasisakymai, susiję su asmenvardžių rašymu ir švietimu.

„Apie Lenkiją pateikiama informacija dažniausiai yra paviršutiniška ir neišsami“, – reziumavo J.Dementavičius.

Šaltinis: 15min.lt

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos