Vilniaus centre nusidriekė iškilmingas paradas

Renginį stebi ir dideli, ir maži. A. Vareikaitės nuotr.

Kelias iki Gedimino prospekto iš pradžių tuščias: vos vienas kitas važiuojantis automobilis, vos vienas kitas gatvėje pasirodęs praeivis. Tačiau visas veiksmas vyksta miesto centre, kuriame švenčiama svarbi Lietuvai diena – Kovo 11-oji.

Vinco Kudirkos aikštėje dauguma išlipusių keleivių patraukia tuo pačiu keliu – į Gedimino prospektą. Čia skamba dainos, krykštauja vaikai, pamatę į dangų kylančius geltonos, žalios ir raudonos spalvos balionus. Einant į Nepriklausomybės aikštę įsilieji į spalvingą žmonių jūrą: tautiškais rūbais apsirengęs ir lietuvių liaudies dainas atliekantis jaunuolių būrys, į priekį vienu ritmu žengiantys kariai, Lietuvos Sąjūdžio eitynių dalyviai. Kažkur tolumoje girdėti orkestro garsai.

Pradžia Nepriklausomybės aikštėje

Nepriklausomybės aikštėje pirmasis svečius pasitinka jungtinis trijų Baltijos valstybių kariuomenės orkestras, atlikdamas Lietuvos, Latvijos ir Estijos himnus. Netrukus išsirikiuoja Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos būrys, kurį pasveikina Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė: „Sveiki, kariai!“ Ji taip pat taria sveikinimo žodį susirinkusiems žmonėms: „Ši diena visų kartų: tų kartų, kurios negalėjo šiandien pasidžiaugti, bet prisidėjo. Tai mūsų kartos diena. Tai šventė ir ateities kartų, kurios po mūsų kurs mūsų Lietuvos ateitį“.

Lietuvos kariuomenę sveikina prezidentė D. Grybauskaitė.

Seimo pirmininkė Irena Degutienė prisimena istorinę praeitį: „Šioje aikštėje prieš 20 metų buvo susirinkę daugybė žmonių, kurie laukė istorinio sprendimo“. Ir būtent čia karių ir sukarintų organizacijų būrys, kaip laisvės ir nepriklausomybės, trijų valstybių susivienijimo simbolis, pamini 20-ąsias Lietuvos Nepriklausomybės metines. Lietuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos būrys iššauna iš ginklų šventines salves, kurios skirtos Lietuvos valstybei, Baltijos valstybių vienybei, laisvei ir nepriklausomybei paminėti.

Netrukus skrydžiu virš Nepriklausomybės aikštės svečius ir dalyvius pasveikina NATO misiją Baltijos šalyse vykdančios Prancūzijos karinės oro pajėgos. Du praskridusius naikintuvus kaip saugumo simbolį žmonės palydi plojimais.

Žygis iki Katedros

Vieni mosuodami Lietuvos vėliavėlėmis, plodami ar mojuodami, kiti iškėlę Lietuvos Sąjūdžio plakatus išlydi Lietuvos kariuomenės būrį į Katedros aikštę. Šį renginį stebi ne tik Lietuvos piliečiai, bet ir užsienio svečiai: Estijos, Latvijos, Lenkijos, Slovėnijos, Suomijos prezidentai, taip pat Čekijos, Gruzijos, Islandijos, Švedijos, Bulgarijos, Jungtinės Karalystės, Rusijos ir daugelio kitų šalių atstovai.

Eiseną pradeda kariai, nešantys NATO valstybių vėliavas. Tai ypatinga šventės dalis, nes šios vėliavos simbolizuoja Lietuvos saugumo garantą. Jas greitai keičia kitos – Lietuvos Sąjūdžio vėliavos, kurios yra lietuvių nenuilstančios kovos už laisvę ir nepriklausomybę simbolis. Jiems įkandin skuba kapitono Egidijaus Čiūto vadovaujamas Lietuvos kariuomenės reprezentacinis padalinys – Garbės saugumo kuopa, atstovaujanti kariuomenei iškilminguose valstybės renginiuose. Taip pražygiuoja pirmi trys šventės dalyviai.

Nepriklausomybės aikštėje žygiuoja jungtinis Baltijos valstybių orkestras

Į renginį užsienio šalių atstovai yra atvykę ne vieni: toliau koloną veda Baltijos valstybės Estijos ginkluotųjų pajėgų orkestras. Šalia jo žengia Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos karių būrys, vadovaujamas kariūno Evaldo Žiaunio. Iš karto po jo pasirodo karinių sausumos ir oro pajėgų būriai. Jų priekyje žygiuoja vadai – leitenantai Tomas Stankūnas ir Arūnas Andriulis. Po jų eina dar vienas užsienio šalies būrys – kaimyninės Baltijos valstybės Latvijos ginkluotųjų pajėgų orkestras.

Lietuvos kariuomenės kolonos pabaigoje žygiuoja Logistikos valdybos karių, Mokymo ir personalo valdybos puskarininkių mokyklos ir Lietuvos kariuomenės krašto apsaugos savanorių pajėgų būriai. Tačiau tuo paradas dar nesibaigia. Netrukus po jų pasirodo Vidaus reikalų ministerijos reprezentacinis pučiamųjų orkestras, vadovaujamas pulkininko Algirdo Radzevičiaus.

Paskutiniai renginio dalyviai – sukarintų Lietuvos organizacijų atstovai: Policijos departamento rinktinės, Valstybės sienos apsaugos tarnybos bei Muitinės departamento viešojo saugumo tarnybos specialiosios kuopos būriai. Po jų paradą užbaigia Lietuvos kariuomenės orkestras, kurio vadovas – kapitonas Egidijus Ališauskas.

Už paskutinių karių minia žmonių nusidriekia po visą centrinę gatvę ir lydi būrius ligi pat Katedros aikštės, kurioje renginys baigiasi. Bet pati šventė tęsiasi toliau – netrukus prasidės šventinis koncertas.

Agnės Vareikaitės nuotraukos

Patalpinta: Rašiniai