Profesinė šventė – Anykščiuose

Vytauto Bagdono nuotrauka

Artėjančią Spaudos atgavimo dieną sostinės žurnalistai jau paminėjo. Ankstų balandžio 24-osios rytą autobusu atriedėjo į Anykščių rajoną, Svėdasų miestelį, kur pagerbė vieną iš Žurnalistų sąjungos steigėjų ir pirmųjų vadovų kanauninką Juozą Tumą–Vaižgantą.

Kasmet, gegužės 7-ąją Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Lietuvos žurnalistų sąjungos Vilniaus skyriaus Pokalbių klubas šią dieną žurnalistus pakvietė paminėti Vaižganto gimtajame Svėdasų krašte. Žurnalistams ši data ypatingai svarbi.

Daugiau nei dvidešimt žurnalistų iš įvairių žiniasklaidos priemonių aplankė Vaižganto muziejų Kunigiškiuose, padėjo pavasarinių gėlių prie Vaižganto paminklo Svėdasuose, pabuvojo ir rašytojo gimtuosiuose Malaišiuose. Pabendravę su vietiniais gyventojais žurnalistai muziejui padovanojo savo išleistas knygas, atskleidė žurnalistų darbo „virtuvę“. Ekskursija nesibaigė vien tik apsilankymu rašytojo, istoriko, visuomenės veikėjo, pedagogo, kunigo gimtinėje. Žurnalistų laukė ekskursija Traupio mokykliniame botanikos sode, kurią vedė šio parko įkūrėjas ir puoselėtojas Anykščių rajono meras Sigutis Obelevičius.

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos