Vadovėlio „Elektroninis verslas“ pristatymas

Informacinis amžius pasižymi didele kaita ir galimybėmis. Gauname daugiau informacijos per dieną nei mūsų seneliai per metus. Mūsų elgesį ir net gyvenimo būdą vis labiau veikia internetas: pramogų, bendravimo ir neribotų galimybių vieta. Vadovėlis „Elektroninis verslas“ parašytas nagrinėjant galimybes pradėti ir plėtoti verslą skaitmeninėje erdvėje.

Šis vadovėlis yra jungtinis keturių profesorių iš trijų Lietuvos universitetų kūrinys. Knygą rašė prof. Rimantas Gatautis iš Kauno Technikos universiteto, prof. Narimantas Paliulis, dr. Vida Davidavičienė iš Vilniaus Gedimino Technikos universiteto ir prof. Rimantas Petrauskas iš Mykolo Romerio universiteto.

Visi keturi knygos autoriai yra rašę disertacijas, o šiuo metu dėsto studentams ekonomiką, elektroninį verslą ir informacines technologijas. Dirbdami jie pasigesdavo vadovėlio apie elektroninį verslą. Pasak profesoriaus R. Petrausko, iki šiol studentams tekdavo rankioti žinias po trupinėlį iš įvairių šaltinių. Naujasis vadovėlis „Elektroninis verslas“, skirtas tiek bakalauro, tiek magistro studijų programos studentams, išsamiai supažindins su verslu elektroninėje erdvėje.

Profesorius Rimantas Gatautis, vienas iš vadovėlio „Elektroninis verslas“ autorių. A. Abišalos nuotr.

Prof. Rimantas Petrauskas teigė, kad šis vadovėlis bus naudingas ne tik studentams, bet ir verslininkams, planuojantiems pradėti arba jau pradėjusiems verslą internete, taip pat žmonėms, kurie nori iš šalies susipažinti su šiuo plintančiu reiškiniu.

Kaip didžiausias problemas knygos autoriai įvardijo nuolatines kovas su Valstybine lietuvių kalbos komisija dėl naujų terminų įvedimo, knygos maketavimą ir iliustracijų, diagramų, teksto suvienodinimą – prie knygos dirbo ne vienas žmogus, todėl ir kiekvieno iš jų stilius skyrėsi – maketuotojams teko pasidarbuoti, kol knyga tapo vientisa ir patraukli skaitytojui.

Po knygos pristatymo knygos autoriai gavo atminimo dovanėles – rašiklius. Jais tuoj pat pasirašė knygas ir jas padovanojo organizacijų „Oracle East Central Europe Limited“ ir „Sybase Solutions“ atstovėms. Šios įmonės prisidėjo prie knygos parengimo leidybai.

Patalpinta: Rašiniai