Ex Libris

Ex libris – lotyniškas žodis, reiškiantis žymą, rodančią knygos nuosavybę, paplitęs renesanso laikotarpiu. Dabar jis įgavo kitą reikšmę – šiais laikais ne žmogus žymi knygą, o knyga žmogų.

Austrų rašytoja Marija Ebner-Ešenbach sakė, jog gera knyga turi daugiau tiesų, negu jos autorius ketino aprašyti. Kurdamas rašytojas tekstą laiko savu, tačiau išleidus kūrinį, jis tampa visų. Skaitydami tą patį kūrinį skirtingi žmonės randa tai, ko jiems labiausiai reikia. Kitos tiesos atsiveria skirtingai interpretuojant tekstą.

Nepažinta knyga tėra „baltos lankos“ ir „juodos avys“, o netikėtai pakliuvusi į rankas, ji gali gyvenimą pakreipti kita linkme, pakeisti pasaulėjautą. Knyga visada buvo ir bus dvasinio tobulėjimo šaltinis, kurio žmogus visuomet siekė ir sieks.

Knygos paliekamas ženklas – ne vizualiai matoma žymė, o potyrių kupinas kelias, kurį pasirenkame paimdami ją į rankas. Knyga keičia žmogaus gyvenimą: formuoja ir plečia pasaulio sampratą, teikia jai atspalvių, kurių nemanėme esant ir neįsivaizduojame gyvenimo be jų po skaitymo. Tai, ką atrandame skaitydami, tampa potyrių žymėmis, kurios esti mumyse, mums to nežinant, daro įtaką sprendimams, pasirinkimams. Tylus knygų tiesų žinojimas lydi mus visada, tik mes pamirštame jų kilmę, jos tampa mūsų dalimi. Būtent tada knygos ir pasiekia savo tikslą, kai jų tiesa nėra tik popieriaus lape išbarstyti žodžiai, o tampa kažkieno savastimi.

Skaityti leidinį >>

Patalpinta: Komentarai, Nuotraukos