Pagalba.org kviečia pateikti straipsnius konkursui

uz-pagalbaorg03
Labdaros ir paramos fondas „Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras“ skelbia geriausio straipsnio konkursą apie besivystančias šalis ir vystomojo bendradarbiavimo (VB) politiką. Konkurse gali dalyvauti ir profesionalūs žurnalistai, ir neturintys žurnalistinio išsilavinimo. Laukiama rašinių apie šalis, patiriančias priespaudą, stichines nelaimes ar karus, skurdą, badą, jų priežastis ir pagalbos nukentėjusioms šalims politiką. Geriausi rašiniai bus skelbiami portale Delfi.lt, jų autoriai – apdovanojami prizais.

Konkurso tikslas – informuoti visuomenę apie vystomojo bendradarbiavimo politiką, jos principus, priežastis, teikiamą naudą šalims, kurios patiria priespaudą, stichines nelaimes ar karus, gyvena skurde ir kenčia badą, ligas bei kitus nepriteklius ir taip ugdyti Lietuvos visuomenės sąmoningumą ir skatinti aktyvų dalyvavimą teikiant pagalbą ir paramą besivystančioms šalims.

Tikslinė grupė: visuomenė, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui.

Siūlomos straipsnių temos:

POLITIKA/TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

– LR Užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas (pristatoma šios politikos esmė, praktika ir rezultatai);

– Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimas (pristatoma Europos Komisijos vystomojo bendradarbiavimo politikos esmė ir praktika);

– Jungtinių Tautų Tūkstantmečio tikslai ir vystomasis bendradarbiavimas

BESIVYSTANČIOS ŠALYS (pristatoma esama situacija šalyse, jų poreikiai, vykdoma veikla)

– Rytų Europos ir Pietų Kaukazo šalys:
o Baltarusija (demokratija, žmogaus teisės, kt.):

— Ukraina (demokratija, politinis režimas, kt.);

— Moldova (ekonomika, Padnestrės autonomijos analizė, kt.);

— Gruzija (demokratija, kariniai konfliktai, humanitarinė pagalba, kt.);

— Armėnija, Azerbaidžanas (geopolitinė situacija, socialinis žmonių gyvenimas, kt.).

– Lotynų Amerikos, Afrikos ir Azijos šalys (pasirinktinai)

GALIMYBĖS DALYVAUTI ĮGYVENDINANT VB POLITIKĄ

– Savanoriško darbo galimybės besivystančiose šalyse;

– Akcijos ir projektai, vykdomi besivystančiose šalyse.

Visi konkursui pateikti straipsniai bus publikuojami interneto portale www.pagalba.org, pažymint juos specialiu konkursui skirtu logotipu. Geriausius straipsnius publikuos ir šiame konkurse bendradarbiaujanti žiniasklaidos priemonė – www.delfi.lt.

Konkursui gali būti teikiami straipsniai ir straipsnių ciklai. Tekstų apimtis neribojama; kartu gali būti pateikiamos ir iliustracijos.

Vienas asmuo gali teikti neribotą straipsnių skaičių. Konkurse gali dalyvauti visi – ir profesionalūs žurnalistai (turintys žurnalistinį išsilavinimą ar studijuojantys žurnalistiką), ir neturintys žurnalistinio išsilavinimo.

Konkursas vyks iki gruodžio 30 dienos. Todėl jūsų straipsnių laukiame jau šiandien.

Kiekvienas, pirmą sykį teikiantis konkursui straipsnį ar pirmąją straipsnių ciklo dalį, gaus prizus – konkurso atributiką. Kiekvieno mėnesio pabaigoje ekspertai išrinks 3 geriausius mėnesio straipsnius, kurių autoriai bus apdovanoti 100 Lt vertės čekiais apsipirkti bet kuriame „Vagos“ knygyne. Konkurso pabaigoje bus išrinktas  viso konkurso nugalėtojas, gausiantis  „Vystomojo bendradarbiavimo politikos  analitiko“ nominaciją ir pagrindinį konkurso prizą – 300 Lt vertės dovanų čekį apsipirkti bet kuriame knygyne „VAGA“.

Straipsnius prašome siųsti el. paštu konkursai@nisc.lt  Būtinai nurodykite savo vardą, pavardę ir kontaktinę informaciją.

Išsamesnės informacijos galite teirautis telefonu Vilniuje 8 5 261 87 82 arba 8 5 212 60 45 bei el. paštu konkursai@nisc.lt

Patalpinta: Naujienos