ERASMUS galimybės Žurnalistikos instituto studentams

Flickr nuotrauka
Flickr nuotrauka
Tikriausiai kiekvienas studentas yra girdėjęs apie tarptautinę studijų mainų programą ERASMUS. Tačiau ne kiekvienas žino apie Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto (ŽI) studentų galimybes dalyvauti joje.

ERASMUS programos tikslas – stiprinti europinį bendradarbiavimą aukštojo mokslo srityje, skatinti, studentų ir personalo mobilumą, aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą. Ši programa suteikia galimybę ne tik mokytis. Ji jau tapo socialiniu ir kultūriniu reiškiniu, prisidedančiu prie kosmopolitiškų, turinčių platų akiratį asmenybių formavimo.

Žurnalistikos instituto studentai pagal dvišales sutartis gali išvykti studijuoti komunikacijos ir informacijos mokslų į Austriją, Belgiją, Bulgariją, Vokietiją, Ispaniją, Estiją, Prancūziją, Graikiją, Italiją, Lenkiją, Nyderlandų karalystę, Turkiją, Portugaliją, o žurnalistikos – į Daniją, Ispaniją, Italiją, Nyderlandų karalystę ir Suomiją.

ERASMUS programoje gali dalyvauti bet kurios studijų pakopos VU dieninių studijų studentas, kuris iki planuojamų studijų užsienyje pradžios yra baigęs 2 bakalauro studijų kursus ir dar niekada prieš tai nebuvo išvykęs studijoms pagal šią programą. Maksimalus išvykimo laikotarpis yra dvylika mėnesių.

ERASMUS programos atranka skelbiama du kartus per metus – vasario ir rugsėjo mėnesiais. Vasario mėnesio konkurse atrenkami studentai, kurie užsienyje studijuos ateinančių mokslo metų rudens semestrą arba visus ateinančius mokslo metus. Rugsėjo mėnesio konkurso metu atrenkami studentai einamųjų mokslo metų pavasario semestro studijoms užsienio universitetuose. Konkurse norintys dalyvauti studentai pildo elektroninę paraiškos formą, kurią galima rasti internete.

Vien didelio noro studijuoti užsienyje neužtenka, todėl kandidatuojantis studentas turi atitikti keletą kriterijų. Pirmenybė teikiama pretenduojantiems į vietą tokiame užsienio universitete, kuris sudaro galimybes suplanuoti studijų programą, atitinkančią jo studijų kryptį ir lygį. Šis studijų užsienyje planas reikalingas pilnam studijų periodo pripažinimui Vilniaus universitete. Aiški ir pagrįsta motyvacija, geras užsienio kalbų mokėjimas, paskutinių dviejų sesijų rezultatų vidurkis, ne mažesnis kaip 8 balai, išklausyti dalykai užsienio kalba Vilniaus universitete taip pat yra pageidaujami kriterijai kandidatams. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad kiekvienas fakultetas pats nustato išvardintų atrankos kriterijų eiliškumą ir gali juos papildyti.

Laimėję ERASMUS atrankos konkursą, studentai gauna ERASMUS stipendiją, kurios dydis yra priklauso nuo pasirinktos šalies. Stipendijų dydis yra nuo 350 iki 550 eurų per mėnesį. Studijų užsienyje metu nenutraukiamas nacionalinės stipendijos mokėjimas.

Studentės atsiliepimas apie programą (MILDA, Universidad de Murcia, 4 kursas, žurnalistika):

„Beveik visi dėstytojai buvo itin malonūs ir daug pagelbėjo. Tarptautinių ryšių skyrius ir fakulteto administracija taip pat padėjo daugiau nei galėjo. Vieni dėstytojai išmanė labiau savo dėstomą dalyką, kiti mažiau. Tačiau beveik visos paskaitos buvo įdomios. Turėjau galimybę skolas perlaikyti ateinančio semestro pradžioje. Egzaminai nebuvo sudėtingi. Tik vieną iš šešių galėčiau pavadinti sudėtingu. Vertinimai ir visa kita priklauso nuo kiekvieno dėstytojo atskirai, kaip ir Lietuvoje“.

Patalpinta: Naujienos