,,Tam davė, tam davė, o tam – neliko…“

Andrius_Kubilius

Ministras Pirmininkas Andrius Kubilius susitiko su Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų bei Periodinės spaudos leidėjų asociacijų nariais. Susitikime buvo aptartas šiųmetis Vyriausybės lėšų paskirstymas regioninei žiniasklaidai kaip kompensacija dėl padidėjusio PVM. Įdomu tai, kad ši kompensacija atiteko ne vietiniams, o stambiems nacionaliniams dienraščiams.

Pagal Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo sprendimą, vienai bendrovei priklausantys dienraščiai „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ gavo beveik pusę regioniniams laikraščiams skirtos paramos. Laikraštis „15 min“ taip pat gavo valstybės paramą dėl padidėjusio PVM, nors šis dienraštis yra platinamas nemokamai.

Internetiniame laikraščio „15 min“ portale generalinis direktorius Tomas Balžekas rašo: „Nuoširdžiai džiaugiuosi, kad pagaliau Vyriausybė atsibudo – suprato, jog skirdama 3 mln. litų paramą regioninei žiniasklaidai, padarė šiurkščią klaidą. (…) Mano nuomone, pats konkursas dėl lėšų skirstymo per Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondą vyko ydingai. (…) Esant rezonansinei situacijai dėl paramos regioninei spaudai paskirstymo, „15min“ ragina kolegas, regioninę spaudą, visiems kartu grąžinti gautus pinigus, kad konkursas paramai gauti būtų surengtas iš naujo, tik šįkart – pagal profesionaliai parengtus naujus kriterijus.“

Taigi laikraštis ,,15 min” pasirengęs tą paramą grąžinti. „Vilniaus dienos“ vyriausiasis redaktorius Raimundas Celencevičius teigia, jog nemato pagrindo nepretenduoti į tą paramą, nes vienai bendrovei priklausantys „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ atitiko visus regioninių dienraščių reikalavimus. Redaktorius pridūrė, kad toks laikraštis, kaip „Kauno diena“, turi daug skaitytojų ir didelį pasitikėjimą, todėl jos platinimo išlaidos didesnės.

Antroje („nuskriaustųjų“) pusėje likusio „Vakarų ekspreso“ atstovas teigia, jog prašyti išmokos yra nesubtilu ir tai žemina. Laikraščio atstovo nuomone, „realiai finansavimas yra skirtas, tačiau yra daug neaiškių, miglotų kriterijų. Patys laikraščiai pradeda pyktis ir nesutarti. Jei valstybė sutinka palaikyti žiniasklaidą, tai geriausia būtų daryti per mokestines lengvatas, o ne prašant finansavimo“.

„Šiaulių krašto“ direktorius ir vyr. redaktorius Vladas Vertelis įsitikinęs, kad laikraštis turi gauti paramą. „Mes turime suformavę regioninių laikraščių standartus ir esame išsikovoję skaitytojų pasitikėjimą, – sakė Vladas Vertelis. – Taip pat turime padengti nuostolius, kurie susidarė pakėlus PVM.“. Vyr. redaktorius ir direktorius teigė nežinąs, kodėl toks laikraštis, kaip ,,15 min”, gavo paramą, jei jis platinamas nemokamai ir neturi nuostolių dėl padidėjusio PVM.

Susitikimo dalyviai mano, kad dienraščiai „Vilniaus diena“, „Kauno diena“ ir „Klaipėda“ pristato save kaip jiems yra naudingiau – kartais kaip regioninius, kartais kaip nacionalinius leidinius.

Premjeras Andrius Kubilius pavedė sudaryti darbo grupę, kuri turėtų pateikti siūlymus dėl regioninės spaudos finansavimo ir laikraščių pristatymo į namus kaimo žmonėms.