Komunikacijos fakultete – (ne)konferencija „T*nklas“

Auditorija

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete surengta pirmoji techninė tinklaraščių („blogų“) (ne)konferencija „T*nklas“. Atvirame renginyje pranešimai buvo paskirstyti ir skaitomi trijose auditorijose: pradedantiesiems, rašantiems ir programuojantiems.

Įvairiomis su tinklaraščio kūryba susijusiomis temomis (pvz.: kaip rašomas kolektyvinis tinklaraštis, profesinio tinklaraščio rašymas, teisingas „Facebook“ komunikacijos vykdymas, tinklaraščio populiarinimas už jo ribų, fototinklaraščio ypatybės ir technika) kalbėjo šių sferų ekspertai Lietuvoje.

Pasak renginio koordinatoriaus, Žurnalistikos instituto lektoriaus Džiugo Paršonio, renginio idėja atsirado vieno tinklaraščio autorių susitikimo metu. Esą, prieš tai vykusiuose panašaus pobūdžio renginiuose trūko praktinės paties tinklaraščio „darymo“ informacijos. Įvairios organizacijos, įmonės ar privatūs asmenys vis dažniau pradeda rašyti savo tinklaraščius, tačiau susidūrę su neaiškumais ar sunkumais viską meta. D. Paršonis taip pat pabrėžė renginio pavadinimą: (ne)konferencija. „Čia kalbėtojai atėjo pasidalinti praktinėmis žiniomis, parodyti, „kaip aš darau,“ – teigė D. Paršonis.

Paklaustas, kokią prognozuotų elektroninės komunikacijos ateitį, renginio koordinatorius teigė, kad didėjantis tinklaraščių populiarumas turi teigiamų pasekmių Lietuvos visuomenei. Visų pirma, daugėja viešų diskusijų, kurios yra ypač svarbios demokratinėje valstybėje. Be to, kuriamos erdvės, kur žmonės galėtų pareikšti savo nuomonę. O bendraudami tarpusavyje ir spręsdami opius klausimus jie skatina pilietiškumą, kuria tolerantišką aplinką.

D. Paršonis tikisi, kad (ne)konferencija paskatins žmones pradėti domėtis tinklaraščiais, gal net pradėti juos rašyti ir dalintis savo mintimis su aplinkiniais.

Patalpinta: Auditorija