Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai – Lietuvos prioritetai

Redakcija Apie Europos Sąjungą Lietuvos prioritetai Už ir Prieš Buvo, yra, bus Tyrimas * Norėdami matyti rubrikas, spauskite žvaigždutes.

Ar ES Taryba gali padėti Lietuvai užtikrinti energetinį saugumą?

Kiekviena valstybė, pirmininkaudama Europos Sąjungos Tarybai, privalo būti objektyvi teisėja, bet kartu siekia naudos, spartesnės pažangos ir sau svarbiose srityse. Šiais metais pirmininkaujant Lietuvai vienas iš prioritetinių klausimų yra energetinis saugumas. Tačiau ar Lietuva gali tikėtis bendrijos pagalbos energetikos srityje? Daugiau>>

Žvilgsnis į Rytų partnerystės programą

Pirmininkaudama ES Tarybai, Lietuva išskyrė keturias prioritetines sritis, iš kurių viena – Rytų partnerystė. Ši programa paskelbta Lietuvos užsienio politikos prioritetu, nes šalis suinteresuota Rytuose turėti saugias, ekonomiškai stiprias ir į europines vertybes orientuotas kaimynes. Rytų partnerystė šiuo metu efektyviausias ir kone vienintelis ES instrumentas šiems tikslams pasiekti.Rytų partnerystės programa buvo įsteigta 2009 metų gegužės 7 dieną Prahoje vykusiame ES ir rytinių šalių valstybių vadovų susitikime. Programos tikslai – ES santykių su jos rytinėmis kaimynėmis (Armėnija, Azerbaidžanu, Baltarusija, Gruzija, Moldova ir Ukraina) plėtra per Asociacijos susitarimus, laisvos prekybos erdvių sukūrimą, vizų režimo liberalizaciją, sektorinio bendradarbiavimo stiprinimą, pilietinės visuomenės tvirtinimą ir žmonių kontaktus. Daugiau>>

Išorės sienų apsauga svarbi visai Europos Sąjungai

Europos Sąjunga jau daug metų siekia pasirūpinti vidaus saugumu. Dar 2004 metais buvo pristatyta Hagos programa „Laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje“. Programos pagrindinis tikslas – stiprinti ES ir jos valstybių pastangas kontroliuojant išorines sienas, kovoti su nusikalstamumu ir mažinti terorizmo grėsmę. Lietuva yra Europos Sąjungos pasienio valstybė, todėl užtikrinta Lietuvos išorinių sienų apsauga tampa ir ES vidinio saugumo garantas. Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu bus svarstomas vienas iš 4 nacionalinių prioritetų, kuris spręs išorinių sienų apsaugos klausimą. Vidaus reikalų ministerija savo veiklą sieja su dviem prioritetais: Rytų partneryste ir ES išorės sienų apsauga. Pasak Vidaus reikalų ministerijos Tarptautinio departamento Europos skyriaus patarėjos Kristinos Jurkšienės, Lietuvos nacionalinį poreikį pakelti iki europinio lygio yra sunku. Ne visos šalys suinteresuotos. Daugiau>>

Baltijos jūros regionas – klestintis ir ekologiškas

Baltijos jūros regionas – tai valstybės, kurios ribojasi su Baltijos jūra. Iš devynių net aštuonios priklauso Europos Sąjungai. Nors regiono šalys labai skirtingos, tačiau visos naudojasi kai kuriais bendrais ištekliais ir taip yra viena nuo kitos priklausomos. Dėl šios priežasties bendradarbiavimas yra ypač svarbus. Europos Komisija, siekdama jį gerinti, dar 2009 m. paskelbė komunikatą, kuriame aprašoma visa Baltijos jūros regiono strategija.
Jame išdėstomos visos jūros bei aplinkinių šalių problemos, taip pat kokiais būdais ketinama tas problemas spręsti. Šis Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai prioritetas suskirstytas dar į keturias pagrindines problemines sritis. Kiekvienoje srityje – atskiri punktai, veiksmai, kurių ketinama imtis. Visi jie paskirti koordinuoti skirtingoms regiono šalims. Lietuvai, kartu su Suomija ir Švedija, yra patikėti trys. Daugiau>>