Infojazz „Kaimas“

 

infojazzlogo

Neišeik tu iš sodžiaus

Paskutinis mohikanas – karvė

mohikanas09Kažin, ką pasakytų apie kaimo išsigimimą rašęs Romualdas Granauskas, jei pamatytų tokį kaimo vaizdą? Kažkada vienu iš kolūkio centrų buvęs Molėtų pašonėje įsikūręs Šeštokiškių kaimas šiandien beveik tuščias: žmonių yra, tačiau gyvulį rasti sunku. Skaityti daugiau >>

Kaimynystė

Šokiuose kovoja dėl „šnapso“ ir mergiočių

sokiuose09

Kaimo šokiai  – tai vieta, kur kaimo jaunimas linksminasi, šoka ir gal būt pirmą kartą savo gyvenime įsimyli. Viskas būtų tiesiog nuostabu, jei ne viena smulkmena, neatsiejama kaimo šokių detalė – muštynės. Dėl ko kaimuose nuolatos kyla jaunuolių muštynės? Kur slypi tokių konfliktų priežastys? Skaityti daugiau >>

Kas aruodus pripildo

Itališkos picos lietuviškame kaime

Pro šią piceriją kiekvieną dieną Panevėžio ar Šiaulių link prazvimbia mažiausiai keli tūkstančiai automobilių, vienas kitas arkliuku pakinkytas vežimas. Vidun užsuka tik keletas lekiančių pro šalį, tačiau vieną kartą užsukęs, dažniausiai nebepamirši nei picerijos vietos, nei jos pavadinimo. Karčemų kaimas, Piero picerija. Skaityti daugiau >>

Kaimas atsikrausto į miestą

Nykstantis lietuviško kaimo peizažas: Užupis

Simonas BendziusDaugeliui žodis „kaimas“ asocijuojasi su ūkiu, darbu nuo aušros lig sutemų, šviežiu pienu, braškių lysvėmis ir bulviakasiu. Sąmonėje užfiksuota informacija, kad į kaimą dažniausiai važiuojama kažkur toliau už miesto. Bet iš tikrųjų, gyvenant Šiauliuose, Kaune ar net sostinėje, galima atrasti kaimo apraiškų ar tikrojo lietuviško kaimo kopijų pačiame miesto centre.
Tad ir aš išėjau ieškoti. Fotoreportažui pasirinkau mikrorajoną, esantį Vilniaus širdyje – Užupį. Skaityti daugiau >>

Transliacijos iš kiemo

Kaimas Beno Rupeikos akimis

brupeika09„Čia, čia“, – išgirstam pažįstamą balsą. Matyt, nugirdo mūsų žingsnius jau ištuštėjusiuose koridoriuose. Nedrąsiai patraukiame durų rankeną ir įeiname į kabinetą. Pirmas mus pasitinka vėsaus oro gūsis. O Beną Rupeiką, ilgametį Lietuvos radijo žurnalistą, išvystame sėdintį prie kompiuterio ir derinantį paskutines šeštadieninės laidos „Kaip žmonės gyvena“ detales. Skaityti daugiau >>

Nepavykę kadrai

Redakcijos žodis

Šeštadienį  grįžau į kaimą. Seniai buvau namie…

Išlipęs iš  autobuso įkvėpiu gryno oro ir pasuku žvyrkeliu savo vienkiemio link. Prasilenkiu su dviračiu skubančia felčere. Pasisveikinu, tačiau ji manęs jau neatpažįsta. Žvarbu. Paspartinu žingsnį. Išsigąstu staiga iš apleistos fermos griuvėsių išlindusio šuns.

Pagaliau pasiekiu kaimą. Eidamas pro pieninę girdžiu šūksnius. Vėl susivaidijo kaimynės. Einu pažiopsot – nepraleisiu tokio vaizdelio! Akys užkliūva už margo plakato, kuris skelbia, jog vakare kaime vyks šokiai. Hm, norėčiau apsilankyt, bet kišenėse vėjai švilpauja…

Palikęs kaimą  dairausi po ištuštėjusius laukus. Nuokalne leidžiuosi namų link.

Tarpuvartėje pasitinka lašišą įsikandęs Mickius. Parimusi pro langą dirsčioja mama. Praveriu duris, pakvimpa pica ir pasigirsta radijo garsai.

–  Kaip gyvenat?..

Numerio autoriai

Projekto vadovė: lekt. Giedrė Čiužaitė

Koordinatorės: Inga Janiulytė, Raminta Jonykaitė

 

Rašto raiška

Vadovė: lekt. Jolanta Mažylė

Monika Balckutė

Tomas Bašarovas

Artūras Ketlerius

Austėja Masiokaitė

Viktorija Samarinaitė

 

Garso raiška

Vadovė: lekt. Giedrė Čiužaitė

Inga Janiulytė

Raminta Jonykaitė

Edvardas Kubilius

Martyna Michnevičiūtė

Linas Valiukas

 

Vaizdo ir garso raiška

Vadovė: asist. Dalia Kutraitė

Egidijus Jurgelionis

Karolina Liukaitytė

Ieva Rekštytė

 

Autorių mintijimai…