Autoriaus publikacijos

Ar emigracija skatina tautiškumo nykimą?

ir
2014-04-02

„Tarp lietuvninkų daugsyk tūls randasi smirdas, Kurs lietuviškai kalbėdams ir šokinėdams, Lyg kaip tikras vokietis mums gėdą padaro. Daug tarp mūs yra, kurie, durnai prisiriję, Vokiškas dainas dainuot ir eikt pasipratin, Ir kaip vokiečiai kasdien į karčemą bėga.” K. Donelaitis. „Metai“ Kristijonas Donelaitis rūpinosi nykstančios

Euro įvedimas Lietuvoje: nauda valstybei ar finansinė našta?


2013-05-06

Estijai įsivedus, o kaimynėms – Lenkijai ir Latvijai – dėliojant rimtus planus euro įvedimo įgyvendinimui, Lietuva gali atsidurti nepatogioje padėtyje. Ji gali likti vienintele ES valstybe Rytų Europoje nesugebančia atitikti keliamų Mastrichto sutarties reikalavimų ir įsivesti euro. Diskusijos apie naująją valiutą Lietuvoje yra gana prieštaringos,