Autoriaus publikacijos

Euromaidano protestuotojus daugiausia jaudino socioekonominės šalies problemos ir pilietinės teisės, miglotu priežastiniu ryšiu sietos su laisvos prekybos sutartimi tarp Ukrainos ir ES.

Dešiniųjų revoliucija? Euromaidano viltys ir pavojai


2015-08-24

Šiame straipsnyje aptariu ukrainiečių, dalyvavusių antivyriausybiniuose „Euromaidano” protestuose, lūkesčius, susijusius su „Europos” ir „demokratijos” vizijomis. „Euromaidano” judėjimas nuo pat pradžių susidūrė su kritika dėl to, kad savo gretose toleravo kraštutiniąją dešinę. Nors pastarieji „Euromaidane“ nedominavo, nemažos dalies judėjimo aktyvistų susiklosčiusiomis aplinkybėmis jie laikyti „mažesniu blogiu”,