Vasario 16-oji Signatarų namuose ir praėjusio amžiaus spaudoje

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto žurnalistikos studentai ir dėstytojai vasario 9-osios rytą rinkosi Signatarų namuose. Čia buvo galimybė pamatyti 1918-ųjų vasario 16-osios Nepriklausomybės akto originalą, klausytis kolegų paskaitos apie Lietuvos žiniasklaidos turinį Vasario 16-osios tema XX amžiuje.

Žygimanto Mitkaus nuotr.Žygimanto Mitkaus nuotr.

Vizitas istorinėje erdvėje

Akademinė bendruomenė apsilankė tuomečių Štralio namų kambaryje, kuriame 20 Lietuvos Tarybos narių beveik prieš šimtmetį pasirašė Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktą, o dabar jį gyvai ten pat galima pamatyti. Studentai ir dėstytojai kartu sužinojo įdomių detalių: pavyzdžiui, kad Jurgis ir Kazimieras Šauliai visgi nebuvo broliai, arba kad Steponas Kairys gali būti tituluojamas pirmuoju Lietuvos japonologu už 1906-aisiais išleistas knygeles apie Japoniją, jos socialinę sistemą, Konstituciją.

Susirinkusiesiems atverta ir svečių knyga. „Dokumentas atsirado ir pagaliau po 100 metų PARKELIAVO! Džiaukimės!“ – taip netoli eksponuojamo Valstybės atkūrimo akto esančioje svečių knygoje rašė dokumentą Vokietijos užsienio reikalų ministerijos diplomatiniame archyve suradęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis.

Vasario 16-oji SSRS televizijoje ir pirmasis lietuviškas pokario laikraštis

Žvilgsnis į 100 metų senumo įvykius čia nesibaigė. Žurnalistikos instituto Politinės komunikacijos katedros vedėjas prof. dr. Andrius Vaišnys paskaitą pradėjo nuo įdomios detalės – 1989-ųjų vasario 16-ąją SSRS centrinės televizijos žinių laidoje „Vremia“ buvo perskaitytas pranešimas apie tai, kad „šiandien Lietuvos SSR darbo žmonės paminėjo 1918-ųjų valstybingumo atkūrimo dieną.“ Tokia žinia, A. Vaišnio teigimu, yra virsmo Sovietų Sąjungos vidaus politikoje pavyzdys – dar prieš metus Lietuvoje buvo rengiami antimitingai, nukreipti prieš bet kokį tautinį minėjimą.

Prof. dr. Andrius Vaišnys rodo SSRS centrinės televizijos pranešimą apie Lietuvoje minimą Valstybės atkūrimo sukaktį 1989-aisiais. Autoriaus nuotr.
Prof. dr. Andrius Vaišnys rodo SSRS centrinės televizijos pranešimą apie Lietuvoje minimą Valstybės atkūrimo sukaktį 1989-aisiais. Autoriaus nuotr.

Grįždamas prie valstybės atkūrimo prieš šimtmetį, A. Vaišnys pažymėjo, kad Lietuvoje iki 1917-ųjų rudens nebuvo jokios lietuviškos spaudos. „Lietuvos aidas“ buvo pirmasis, tad jį galima laikyti pirmuoju oficialiu atkurtos Lietuvos valdžios laikraščiu. Dėl vokiečių cenzūros Vasario 16-osios nutarimui skirtas numeris parengtas kur kas anksčiau, vėliau išgabentas iš Martyno Kuktos spaustuvės – taip vokiečių cenzoriai nespėjo sureaguoti į nepalankios žinios sklaidą.

Valstybės atkūrimo diena lietuviškoje spaudoje po 10 metų

Trečiakursiai žurnalistikos studentai pristatė lietuviškos spaudos turinį Vasario 16-osios tematika po 10, 20 ir 31 metų, diskutavo apie tam tikrų atvejų priežastis.

Eglė Zubriūtė, apžvelgdama 1928-ųjų spaudą, pasakojo, kad tada trūko analizės, ką Lietuva pasiekė per dešimtmetį, užtat reklamos netrūko… Pavyzdžiui, vasario mėnraštis „Ūkininko patarėjas“ išvis nepaminėjo Vasario 16-osios, „o sugebėjo užsiminti apie užgavėnes ir ką tokiu metu galima pasigaminti“. „Lietuvos aide“ džiaugsmingai rašyta apie sukakties proga sumažintas administracines nuobaudas, privalomą mokymą, Kauno gyventojams apmokamą būsto nuomą. Prieš Vasario 16-ąją leidinyje buvo reklamuojami 12 – 36 litų kainavę Antano Smetonos paveikslai.

1928-ųjų Lietuvos spaudą aptaria Eglė Zubriūtė. Autoriaus nuotr.
1928-ųjų Lietuvos spaudą aptaria Eglė Zubriūtė. Autoriaus nuotr.

Netrūko ir tiems laikams nebūdingo požiūrio – „Lietuvos žinių“ pirmajame puslapyje publikuotas dr. Kazio Griniaus, Lietuvos valstiečių liaudininkų partijos pirmininko, 1926-aisiais tautininkų nušalinto trečiojo LR Prezidento, pasisakymas: „[…] bešvęsdami 10 metų jubiliejų nepriklausomybės, atminkite, kad, norėdami šalies nepriklausomybę išlaikyti, turime patys savyje turėti pakankamai nepriklausomybės […]“

Kaip Vasario 16-ąją prisiminė 1938-ųjų spauda?

Andrius Murauskas, apžvelgdamas 1938 m. laikraščius „Lietuvos aidas“, „XX amžius“ ir „Lietuvos žinios“, pastebėjo, kad absoliučiai joks leidinys vasario 16-ąją nebuvo leistas. Tokių „spaudos poilsio“ dienų buvo tik šešios: minėtoji Valstybės atkūrimo diena, Kalėdos, Velykos, Žolinė, Šeštinės, Naujieji Metai. „Tai parodo šios dienos svarbą tais laikais“, – mano studentas.

Apie 1938-ųjų Lietuvos spaudą pasakoja Andrius Murauskas. Autoriaus nuotr.
Apie 1938-ųjų Lietuvos spaudą pasakoja Andrius Murauskas. Autoriaus nuotr.

Prieš pat nepriklausomybės dvidešimtmetį spaudoje vyravo įsakmus tonas: kone būtina papuošti savo namų langus bei iškelti Lietuvos trispalves. Skirtingai nei 1928-aisiais, laikraščiuose jau buvo aptartas Lietuvos progreso aspektas – išariama daugiau žemės, susisiekimas pagerėjo, padidėjo gyvulių skaičius. A. Murauskas spaudoje pastebėjo Lietuvos ir Vilniaus krašto gyvenimo kontrastą, pateikiamą spaudoje: „Jeigu visoje Lietuvoje buvo 20 laimingų metų, kai viskas auga, viskas klesti, tai Vilniuje buvo […] 20 liūdnų metų.“

Valstybės atkūrimo diena spaudoje po Antrojo pasaulinio karo

Karolina Mikoliūnaitė pasakojo apie 1949-ųjų partizanų leidinius „Už tėvų žemę“ bei „Laisvės žvalgas“ ir išeivių laikraščius „Draugas“ bei „Mūsų pastogė“.

Partizanų spaudoje aktualus buvo tuometės situacijos Lietuvoje aprašymas, taip pat publikuota, aptarta 1949-ųjų vasario 16-osios Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio deklaracija. „Ateis diena, laisvės diena, kurią kartų kartos su džiaugsmu, šypsena ir rimtu susikaupimu.“ – studentė citavo laikraščio „Už tėvų žemę“ ištrauką.

1949 metų lietuvišką spaudą apžvelgia Karolina Mikoliūnaitė. Autoriaus nuotr.
1949 metų lietuvišką spaudą apžvelgia Karolina Mikoliūnaitė. Autoriaus nuotr.

Apibendrindama išeivių spaudos turinį, K. Mikoliūnaitė teigė, kad „leidiniuose yra rašoma istorijos, prisiminimų – dėmesys sutelktas į tuos dalykus“, o reklama pateikiama kiek kitu kampu: pavyzdžiui, skatinama pirkti JAV kepamą juodą duoną, kuri gali priminti gimtinę.

Dar ne viską atradome?

Prof. dr. A. Vaišnio manymu, Vasario 16-osios akto versija buvo ne viena – jį būtų galima atrasti ir Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje. Politinės komunikacijos katedros vedėjas pridūrė, kad „tikrovėje Vasario 16-osios aktas – tarpinis dokumentas demokratijos, Steigiamojo seimo link.“

Pasirodo, dar ne visus originalius valstybingumo atkūrimo dokumentus Lietuva turi. Kaip sakė A. Vaišnys, yra dingę 1920 – 1927 metų Seimo archyvai, tad neaišku, kur yra 1920-ųjų gegužės 15-osios deklaracijos, kuri buvo publikuota spaudoje, originalas.