Žygis, vienijantis pasaulio lietuvius

Paminėti Lietuvos šimtmetį automobiliais keliaujant aplink pasaulį – dovana tėvynei. ,,Misija Lietuva 100“ – tai precedento neturintis žygis, garsinantis Lietuvos vardą už valstybės sienų. 2016 metų vasarą prasidėjusi kelionė jungia lietuvius, gyvenančius užsienyje, ir dalijasi švente su visu pasauliu. Plačiau apie šią akciją pasakojo „Klajūnų“ klubo vadovas Gintautas Babravičius. Kartu su grupės „Antis“ lyderiu, visuomenės veikėju, architektu Algirdu Kaušpėdu, verslininku ir kelionių organizatoriumi Vaidotu Marozu ir kitais kelionių entuziastais jis aplankys šimtą šalių.

Ekspediciją visur lydėjo Lietuvos trispalvė. Vidmanto Balkūno nuotr.Ekspediciją visur lydėjo Lietuvos trispalvė. Vidmanto Balkūno nuotr.

Maršruto  ypatumai

Šis žygis daugeliu požiūriu yra nestandartinis ir net sudėtingas. 200 tūkst. kilometrų kelionė – tai maždaug dešimt kartų daugiau nei įprastai per metus nuvažiuoja šeimos automobilis – sudaryta iš kelių ekspedicijų ir truks ketverius metus. Vieną iš jų, „Baltoscandia 2016“, jau įveikėme, tačiau svarbiausias etapas dar laukia. Tai – Beringo sąsiauris. Žiemą iki jo buvo nuvažiavusios penkios keliautojų grupės, o perplaukę Beringo sąsiaurį su automobiliais yra tik vieni britai. Išsilaipinti vasarą Aliaskoje dar niekas nesugalvojo. Jei mums tai pavyktų, būtume pirmieji, automobiliais įveikę šį iššūkį.

Žygio idėjos

Kai keliauji ir susitinki savo tautietį, visada būna smagu su juo pabendrauti, pasišnekučiuoti. Šįkart aplankydami lietuvių bendruomenes, turime šiek tiek didesnį uždavinį nei tik pabendrauti. Savo idėją pavadinome „Pasaulio Lietuva“. Ja norime pasakyti, kad kur bebūtum, esi lietuvis.  Mums, ir kaip valstybei, ir kaip tautai, reikia suvokti, kad lietuvybės palaikymas nėra tik atskirų entuziastų, patriotų, asmenybių užduotis. Tai – visos tautos reikalas. Mūsų tikslas yra ne tik aplankyti, bet ir pasiūlyti tiek lietuviams gyvenantiems čia, tiek išvykusiems, kad į šią problemą reikia pasižiūrėti šiek tiek kitaip. Mes siekiame išprovokuoti „Pasaulio Lietuvos“ idėjos nagrinėjimą, svarstymą. Galbūt tai padės rasti raktą į XXI amžiaus problemų sprendimą.

Ekspedicija į kelionę aplink pasaulį leidosi automobiliais. Igno Versinsko nuotr.

Užsienio lietuvių požiūris į  šimtmetį

Šimtmetis yra tik proga. Ar Lietuvai devyniasdešimt devyneri, ar šimtas vieneri metai – tai vis vien yra procesas. Žinoma, šimtas metų yra tam tikra simbolika, leidžianti mums susimąstyti, įsigilinti į savo istoriją. Tikrai žinau, kad bus švenčiama užsienio lietuvių bendruomenėse, bet mūsų tikslas yra padaryti, kad apie mūsų valstybę sužinotų kuo daugiau žmonių pasaulyje. Natūralu, kad žmonės, kurie išvažiavo, turėjo skirtingus motyvus, argumentus: vieni yra nusivylę Lietuvos padėtimi, kiti nori išnaudoti geresnes uždarbio galimybes. Žinau, kad lietuvybę visi daugiau ar mažiau širdyje išlaiko. Yra labai entuziastingų žmonių, besidominčių įvykiais Lietuvoje, kuriančių bendruomenes, steigiančių lietuviškas mokyklas. Reikia padėti šiems žmonėms, kad jie galėtų būti Lietuvos ambasadoriais kitose šalyse. Tokiu būdu jie galės pristatyti Lietuvą, tuo pačiu ir šimtmetį.

Lietuvos vardo garsinimas

2016 m. rugpjūčio 30 d. įveikėme įvadinį ekspedicijos žygį – apvažiavome aplink Baltijos jūrą. Keliavome keturiais automobiliais. Užsieniečiai apie Lietuvą žino mažai, išskyrus atskirus atvejus. Pavyzdžiui, kinai gana gerai žino Lietuvą, nes jos krepšinio rinktinės vyriausiasis treneris buvo Jonas Kazlauskas. Lietuviai svetimais kraštais irgi nesidomi, visada svarbesni asmeniniai reikalai, buitis. Mūsų veikla šio žygio metu yra tam tikra ekonominės diplomatijos forma. Siekiame, kad lietuvaičiai už tėvynės ribų taptų Lietuvos ambasadoriais ir garsintų jos vardą. Yra toks susivienijimas „Global Lithuanian Leaders“, kuris stengiasi įtraukti jaunus žmones į veiklą, padedančią būti naudingais Lietuvai. Mes skelbiame apie projektą ir stengiamės, kad visi egzistuojantys panašūs tinklai dar labiau suaktyvėtų.

Kelionė pilna sunkiai pravažiuojamų vietų. Vidmanto Balkūno nuotr.

Lietuviškų šaknų paieška

Mes žinome garsių lietuvaičių, kuriais galime didžiuotis. Vis dėlto yra daug nepelnytai užmirštų lietuvių, dirbusių valstybės labui. Mūsų būrys kreipėsi į mokslininkus, filosofus, menininkus ir visus, kurie padėtų surinkti informaciją apie tuos lietuvius. Raginame bendruomenes, žinančias apie savo kraštiečius, gyvenusius užsienyje, pasidalinti žiniomis. Taip pat būdami įvairiose pasaulio vietose rengsime spaudos konferencijas, pasakosim apie Lietuvą, žygį, šimtmetį. Ten, kur gyvena didesnės lietuvių bendruomenės, stengsimės sužinoti apie nusipelniusius asmenis iš Lietuvos. Vėliau sudarysime rinkinį, kuriame būtų sudėta informacija apie visus garsius užsienio lietuvius.

Lietuva yra nuostabi šalis su gražia gamta. Aplankęs tiek daug šalių galiu drąsiai pasakyti, kad visur gerai, bet namuose geriausia. Kelionės padeda suvokti pasaulio įvairumą ir bendrumą. Kai bendrauji su kitų šalių žmonėmis, supranti, kad bendrų temų yra kur kas daugiau, nei galėjai pagalvoti. Kad ir kokioje egzotikoje šalyje bebūtum, vis tiek egzistuoja vienijančios žmogiškos vertybės. Ta pasaulio įvairovė, padeda kitaip vertinti ir kitataučius, kurie čia atvyksta, nebe taip jų bijoti, būti geresniu ir labiau išsilavinusiu.

Žygeiviai aplankė egzotiškas Norvegijos vietas. Igno Versinsko nuotr.
Patalpinta: Rašiniai