Mažoji akademija kviečia į krikščionybės studijas

Mažoji akademija vėl kviečia smalsuolius moksliukus į pavasario semestro kursus. Laukiami visi: išmintingieji visažiniai, – nes visada galima sužinoti ką nors nauja, nežinantys nieko, – nes sužinoti visada verta, o pabaigoj nereikės laikyti egzamino, tikintieji, – nes visada svarbu suprasti, kuo tiki, netikintieji, – nes tai svarbu Jūsų išsilavinimui, garbaus amžiaus žmonės ir akademinis jaunimas.

Siūlome net septynetą kursų.

Kunigystės ir Eucharistija (vasario 20 d., šeštadienį, 13.0019.00). Dėstyt. mons. teolog. dr. A. Jurevičius paskaitų metu aptars duoną ir vyną, kuriuos Jėzus pasirinko įamžinti savo aukos atminimui. Šio paskaitų ciklo metu žvilgsnį sutelksime į Kristaus kunigystę, Eucharistijos pavidalų prasmę, jos biblinę ir istorinę sklaidą. Visos paskaitos sudėtos į vieną dieną, galvojant apie atokiau nuo sostinės gyvenančius ir važinėjančius mūsų klausytojus ar tik smalsaujančius ir trokštančius atrasti krikščionybės esmę ir gylį.

Krikščionybės pagrindai (vyks sausio 18 d. – gegužės 9 d., pirmadieniais, 18.00). Įvadinio kurso paskaitose laukiami ieškantys atsakymų į kasdienybėje apie tikėjimą ir religiją kylančius klausimus. Klausytojai sužinos, koks yra krikščioniškojo tikėjimo turinys, kodėl tikintiesiems reikia religinės bendruomenės, kokią vietą Bažnyčioje užima pasauliečiai, ką teigia šiuolaikinis ateizmas, kas slypi po New Age pavadinimu ir t. t. Kiekvienai paskaitai kviečiami skirtingi dėstytojai.

Dievas ir filosofija (kovo 15 – gegužės 10 d., antradieniais, 19.00). Dėstyt. dr. N. Kardelis. Kurso tikslas – aptarti filosofijos, teologijos ir filosofinės teologijos prieigų skirtumus, pristatyti pagrindinius teminius filosofinio mąstymo apie Dievą laukus ir pamatines filosofinės teologijos problemas.

Bažnyčia, žmogus ir šeima Vatikano II Susirinkimo šviesoje (balandžio 12 gegužės 17 d., antradieniais, 18.00). Dėstyt. kard. A. J. Bačkis 6 paskaitų kurse remdamasis Vatikano II Susirinkimo dokumentais apžvelgs, kaip Bažnyčia supranta savo misiją, kuo grindžiamas žmogaus orumas, ką reiškia tikėjimo laisvė. Didžiausias dėmesys bus skiriamas santuokai ir šeimai, keliaujant nuo priešsusirinkiminių laikų iki pat 2015 m. įvykusio Sinodo šeimos klausimais.

Žmogaus gyvybės ir genomo slėpinys (vasario 3 – kovo 16 d., trečiadieniais, 18.00). Dėstyt. prof. D. Serapinas paskaitų metu nagrinės žmogaus genomo sandarą, embriono raidos ypatumus bei veiksnius, galinčius daryti įtaką normaliai embriono raidai. Kurso metu taip pat bus aptariami biotechnologijos ir genoinžinerijos mokslo pasiekimai, iššūkiai bei etiniai aspektai.

Dievo gailestingumo veidai Biblijoje (kovo 23 – gegužės 4 d., trečiadieniais, 18.00). Dėstyt. dr. I. Gudauskienė sako, kad Dievo gailestingumas – bene didžiausias biblinis paradoksas, talpinantis dvi kontrastingas Dievo slėpinio aptarties ašis: Dievas yra didis ir Dievas yra mažas. Dėstytoja kviečia į susitikimą su Biblijos Dievu, kuris niekaip neišvengia šios prieštaros.

Liturgika (kovo 31 – gegužės 12 d., ketvirtadieniais, 18.00, po 3 akad. val.). Dėstyt. kun. E. Merkys kviečia pasikalbėti, kas yra Liturgija, kur krikščioniškos liturgijos šaknys ir t. t.? Kurso metu kalbėsime apie liturginių veiksmų, simbolių bei atributų prasmę ir vietą, liturginius metus, Valandų bei Mišių liturgiją.

Registracija vyksta www.lkma.lt puslapyje. Registracija privaloma. Paskaitos vyks Lietuvių katalikų mokslo akademijoje, Pilies g. 8, Vilnius. Kursai nemokami. Kursų anotacijos, dėstytojų sąrašas ir kita naudinga informacija www.lkma.lt. Telefonas pasiteiravimui +370 683 39 868.

Patalpinta: Auditorija