Atotrūkis tarp vyrų ir moterų Lietuvos politikoje didesnis nei vidutiniškai ES

Nepaisant to, kad šalies Prezidentūra ir Seimas vadovaujamas moterų, kaip socialinė grupė moterys Lietuvoje turi santykinai mažai politinės galios. Tai atskleidė Pasaulio ekonomikos forumo paskelbto „Global Gap 2015“  tyrimo rezultatai.

Moterys Lietuvos politikoje dalyvauja menkai. Global gap. 2015 iliustracija.

Lietuvos politinės galios nelygybės indeksas, per pastaruosius metus kiek pagerėjęs – pakilęs nuo 0,171 iki 0,227 (kur 0 – visiška nelygybė, o 1 – visiška lygybė), vis dar nesiekia nė Europos Sąjungos vidurkio – 0,267.

Vertindamas Lietuvos situaciją, Vilniaus universiteto Lyčių studijų centro lektorius Donatas Paulauskas lyčių nelygybę politikoje įvardina kaip vieną pagrindinių lyčių nelygybę apskritai lemiančių veiksnių.

„Visuomenę lyčių lygybės klausimu dažnai klaidina Prezidento bei Seimo pirmininko postus užimančios moterys, tačiau įvertinus moterų skaičių Seime, ministerijose bei savivaldybėse, rezultatai prasti.“ – teigia ekspertas.

Anot D. Paulausko, lyginant Lietuvos ir kitų valstybių statistiką, reikia nepamiršti, kad kai kur, pavyzdžiui, Švedijoje, yra įvestos kvotos, kurios šalies rodiklius nelygybės atžvilgiu pagerina. Švedijoje nelygybės rodiklis šiemet – 0,486 (kur 0 – visiška nelygybė, o 1 – visiška lygybė).

Pasak Lygių kontrolieriaus tarnybos vyresniosios patarėjos Laimos Vengalės-Dits, bendra situacija Lietuvoje nėra prasta, tačiau, palyginti su kitais diskriminacijos pobūdžiais, būtent skundų dėl diskriminacijos lyties pagrindu tarnyba nuo pat jos įkūrimo sulaukia daugiausiai.

Pasaulio ekonomikos forumo lyčių lygybę matuojantis indeksas nustatomas kasmet nuo 2006 metų. Politinės galios indeksas rodo vyrų ir moterų santykį aukščiausio lygio politinėse institucijose bei metų skaičių einant Prezidento bei Seimo pirmininko pareigas per pastaruosius 50 metų. Valstybės vertinamos pagal jų artumą visiškai lygybei tarp abiejų lyčių, nekreipiant dėmesio, kurios lyties žmonės pirmauja (t.y. mažesnis santykis vyrų skaičiaus atžvilgiu vertinamas taip pat kaip ir moterų).

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos