Leonidas Donskis: „Laisvė man yra gyvenimas”

Pripažinsiu, prieš pokalbį su vienu žinomiausiu šiuolaikinių Lietuvos filosofų, visuomenės veikėju ir buvusiu Europos Parlamento nariu Leonidu DONSKIU, jaudinausi. Šios asmenybės veikla ir nuopelnai mūsų šalies užsienio politikai bei kultūrai – neįkainojami. Minint 25 – ąsias Lietuvos nepriklausomybės metines, būtent šio žmogaus norėjau paklausti, kas yra laisvė, tautos orumas, demokratinės vertybės.

L. Donskis Lietuvai linki tvirtybės, ryžto ir užsispyrimo puoselėjant savo nepriklausomybę. Grzegorz Lepiarz nuotr.L. Donskis Lietuvai linki tvirtybės, ryžto ir užsispyrimo puoselėjant savo nepriklausomybę. Grzegorz Lepiarz nuotr.

Ką Jums asmeniškai reiškia žodis „laisvė”?

Laisvė man yra viskas. Tai – didžiausia mano gyvenimo laimė ir dovana. Mano tėvas yra žydas, todėl mes su šeima visada turėjome galimybę repatrijuoti į Izraelį, tačiau kartu su broliu labai nenorėjome palikti Lietuvos. Visada tikėjau, kad Sovietų Sąjungai lemta žlugti, ši socialistinė valstybė neturėjo ateities. Buvau vienas iš nedaugelio įsitikinusiųjų, kad satelitinės SSRS valstybės, tarp jų ir Lietuva, kada nors taps laisvomis. Esu filosofas, akademikas, meno žmogus. Mano aistra yra žinios, mokslas, labai mėgstu skaityti, keliauti, susipažinti su kitomis kultūromis, todėl jei nebūčiau tikėjęs, kad Lietuva gali tapti nepriklausoma, tikrai būčiau emigravęs. Nelaisvėje nepajėgčiau būti savimi, domėtis tuo, kas man svarbu, man būtų tekę slapstytis, kitaip tariant, nelaisvėje aš tiesiog nebūčiau išgyvenęs. Laisvė man reiškia laimę ir gyvenimą.

Per 25 – erius nepriklausomybės metus Lietuva pasiekė svarbių laimėjimų: buvome priimti į NATO, įstojome į Europos Sąjungą, taip pat šiemet prisijungėme prie euro zonos. Kaip vertinate Lietuvos integraciją kaip filosofas, politikas ir pilietis?

Įstojimas į NATO yra labai svarbus istorinis įvykis. Būtent dabar, pirmąkart per visą Lietuvos gyvavimo laikotarpį, mus saugo Vakarų valstybės. Lietuva turi tvirtą karinę atramą. Pagaliau mes galime jaustis saugūs ir kad pasaulyje esame ne vieni, turime sąjungininkų. Dar svarbiau, kad įstojome į Europos Sąjungą. Tai – ne tik karinė atrama, tai – nepakeičiama Lietuvos integracija į Europą, vienas svarbiausių mūsų šalies laimėjimų. Žvelgiant į Lietuvos prisijungimą prie ES filosofiškai, tai vertinu kaip mūsų teisėtą sugrįžimą į Europą, su kuria mus sieja nuostabi romantizmo, baroko kultūra, politinės sistemos modeliai, senosios Europinės vertybės. Prisijungdami pries Europos Sąjungos mes tartum grįžome į savo teisėtą vietą, vėl įsiliejome į mums artimą europinę kultūrą. Žinoma, įstojimas į ES mūsų šaliai buvo labai svarbus ir politiškai bei ekonomiškai. Prisijungdami prie šios bendrijos Lietuvoje sutvirtinome demokratijos modelius, turėjome galimybę pasisemti politinės patirties iš didžiųjų Europos valstybių. Tai mums suteikė ir didelę ekononinę naudą – šalies verslininkai lengviau integravosi į Europos šalių rinką, buvo užmegzta naudingų verslo ryšių, šalies ekonomika, ypač Europos fondų dėka, pradėjo augti. Na, o kaip Lietuvos pilietis aš tiesiog labai džiaugiuosi, kad pasukome ne į Rytus, pasirinkome ne posovietinę erdvę, o Vakarus. Žinoma, neteigiu, kad ES yra tobula organizacija, tačiau manau, kad pasaulyje nėra nė vieno tobulo politinio darinio, nė vienos šalies valdymo sistemos negalima laikyti nepriekaištinga.

Kaip, Jūsų nuomone, narystė Europos Sąjungoje prisidėjo prie nepriklausomos Lietuvos kūrimo?

Narystė Europos Sąjungoje mums suteikė išties daug. Gavome nemažai vertingų pamokų, kaip plėtoti ir puoselėti demokratinį valstybės valdymo modelį. Prisijungdami prie Europos Sąjungos taip pat nutolome nuo šiuo metu gan konfliktiškos didžiosios kaimynės – Rusijos. Šiandieninių įvykių Ukrainoje kontekste priklausymas Europos Sąjungai yra viena svarbiausių mūsų nepriklausomybės atramų. Įstodami į ES įgavome neįkainojamą Europos valstybių palaikymą. Sau ir pasauliui tartum pasakėme, kad esame tvirtai apsisprendę ir daugiau niekada nepriklausysime nuo kitos valstybės, būsime savarankiška, ori tauta, kuri pati sprendžia savo likimą.

Prieš 25-erius metus, Kovo 11-ąją Jūs asmeniškai matėte Lietuvos virsmą. Ką jautėte tą istorinę dieną?

Savo jausmus galiu apibūdinti vienu žodžiu – tai buvo stebuklas. Jaučiausi taip, lyg stebėčiau išsipildantį stebuklą. Nuo vaikystės žinojau, kad ateis tokia diena, kai mes tapsime laisvi, tačiau tądien vis tiek negalėjau patikėti, kad tai iš tikrųjų vyksta.

Kaip šiuo metu matote Lietuvą Europos valstybių kontekste?

Prieš įstodama į Europos Sąjungą Lietuva gan nedrąsiai žvelgė į turtingą ir išsivysčiusią Europą. Tartum buvome tas „vargšas kaimynas”, kuris tik iš tolo nepatikliai žvelgia į didžiąsias valstybes. Mes save nuvertinome, netikėjome, kad galėtume Europoje užimti svarbią poziciją. Šiandien – viskas kitaip. Aš matau Lietuvą, kuri puikiai įsilieja į Europos gyvenimą, aktyviai dalyvauja bendrijos veikloje. Tai parodo sėkmingas mūsų pirmininkavimas ES, labai tvirta pozicija dėl karo Ukrainoje, aiškiai pasisakome prieš agresiją šioje šalyje, giname jos suverenitetą. Beje, Lietuva, laikydamasi tokios pozicijos, savo mentalitetu netgi smarkiai aplenkė kai kurias galingesnes Europos valstybes, pavyzdžiui, Vengriją. Lietuvos jaunimas jaučiasi tikrais europiečiais ir nelaiko savęs prastesniais už vakariečius. Šiandien Lietuva Europoje yra ori ir perspektyvi valstybė.

Kokią matote Lietuvos ateitį po dar 25 – erių metų?

Po to, kai atkūrėme laisvą ir nepriklausomą Lietuvą, aš niekada netikėjau, kad vėl galėtų prasidėti šaltasis karas. Šiuo metu pasaulyje matome būtent tai. Politinė padėtis itin įtempta, todėl labai sunku pasakyti, kokia bus Lietuvos ateitis. Tačiau žvelgdamas į 25 metų perspektyvą, tikiu, kad Baltijos šalys tik stiprės, vis labiau pasitikėsime savimi, išnaudosime savo šalies talentus, kurių turime išties daug. Manau, kad mūsų ateitis galėtų būti tokia, kaip Danijos. Ši šalis patenka į valstybių, turinčių 2 – 4 milijonus gyventojų, grupę, yra labai išsivysčiusi ir turi tvirtą savo vietą Europoje.

Ko palinkėtumėte Lietuvai 25 – ųjų nepriklausomybės metinių proga?

Lietuvai palinkėčiau tvirtybės, ryžto ir užsispyrimo puoselėjant savo nepriklausomybę. Taip pat linkiu išnaudoti savo potencialą, įvertinti šalies talentus ir toliau siekti integruotis į Europą bei stiprinti savo nepriklausomybę.

Ačiū už pokalbį.