Vyriausybė pažėrė pažadų studentams – pasirašytas ketinimų protokolas

Vyriausybė ir Lietuvos studentų sąjunga mėgina paneigti teiginį, kad „nėra to blogo, ko nesuvalgytų studentas“. Lapkričio 17-ąją Tarptautinės studentų dienos proga Vyriausybės vadovas, Algirdas Butkevičius, kartu su Lietuvos studentų sąjungos prezidentu Pauliumi Baltoku pasirašė pirmąjį nepriklausomos Lietuvos istorijoje ketinimų protokolą „Dėl valstybės paramos studentams skatinti didinimo”.

Vyriausybė žada, kad iki 2018 metų vienam studentui skatinti skiriamos lėšos didės iki 50 procentų. KF SMD nuotr.

Suprasdamos tai, kad būtina gerinti Lietuvos studentų finansinę padėtį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos studentų sąjunga prisiima atsakomybę ir sieks gerinti studentų skatinimą, didinti motyvaciją studijuoti, užtikrinant valstybės teikiamą paramą”, – rašoma Lietuvos studentams aktualiame ketinimų protokole.

Šiame protokole teigiama, kad bus siekiama skatinti ne tik valstybės finansuojamose vietose besimokančius studentus, bet ir jaunuolius, kurie moka už savo mokslą aukštosiose mokyklose. „Valstybės finansinė parama studentams turi būti siejama su jų rezultatais”, – tvirtina ministras pirmininkas.

Siekiant skatinti jaunąją kartą mokytis, Vyriausybė žada, kad iki 2018 metų vienam studentui skatinti skiriamos lėšos didės iki 50 procentų. Kitais metais stipendijų finansavimui apytikriai bus skiriama du milijonai litų”, – teigia Justas Pankauskas, ministro pirmininko patarėjas, vienas iš šio protokolo rengėjų.

Justas Pankauskas yra įsitikinęs, kad šis dokumentas parodo rimtą Vyriausybės požiūrį į studijuojančius jaunuolius. Tai pakelia studentų interesų atstovavimą į solidesnį lygmenį ir tuo būdu yra parodoma, kad ne tik tuščiais žodžiais, bet ir konkrečiais dokumentais yra įsipareigojama gerinti studentų studijų ir gyvenimo sąlygas”, – savo nuomonę išsako Pankauskas.

Anot ekonomisto profesoriaus R. Lazutkos, ketinimų protokolą įmanoma įgyvendinti, tačiau svarstytina, ar to reikia. Ekonomiškai tai yra realu, kadangi 2 mln. litų nėra didelė suma biudžete. Tačiau atsiranda politinis klausimas, ar tai reikalinga, kadangi gali atsirasti opozicijos atsotvų, manančių, kad studentai ir taip gerai gyvena, yra remiami tėvų arba gali pasiimti paskolas pragyvenimui, todėl didesnėms stipendijoms nėra poreikio. O tie studentai, kurie gerai mokosi ir taip studijuoja valstybės finansuojamose vietose”.

Taip pat protokole rašoma, kad ketinama gerinti ir studentų gyvenimo sąlygas. Lėšas planuojama gauti iš valsytbės biudžeto ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programos „JESSICA“ kontroliuojančiojo fondo.

Patalpinta: Naujienos, Universitete