„Mąstyti kitaip”: kritinės teorijos kolokviumas su filosofais iš užsienio

think_different-wide

DEMOS Kritinės minties institutas kviečia birželio 19 d. (ketvirtadienį) į tarptautinį kolokviumą

Mąstyti kitaip: kritinės teorijos ir marksizmo atgimimas socialiniuose ir humanitariniuose moksluose”, kuriame dalyvaus žinomi intelektualai ir politinės kairės Europoje atstovai: italų ekonomistas, Bergamo universiteto profesorius Riccardo Bellofiore, vokiečių politologas, Berlyno technikos universiteto profesorius Alex Demirović, lenkų filosofas, Varšuvos universiteto profesorius Janusz Ostrowski, amerikiečių teologas Dr Stephen M. Garrett ir Demos kritinės minties instituto ekspertai – Prof. Andrius Bielskis ir Dr. doc. Aušra Pažėraitė. Renginio vieta – Vilniaus universitetas, Filosofijos fakultetas, 302 auditorija. Pradžia – 9 val.

Renginio tikslas – mąstyti visai kitaip nei teigiama…

Renginio tikslas – mąstyti visai kitaip, nei teigiama mokykliniuose vadovėliuose, baigiamųjų egzaminų uždaviniuose ar paskaitų dalomojoje medžiagoje. Tai, kas visuomenėje dar yra tabu – apie tai galėsite išgirsti iš pirmųjų lūpų, – iš akademikų, kurie nori ir keičia visuomenę kritinės minties ir žodžio galia. Žymiausias Italijos kairiųjų ekonomistas Riccardo Bellofiore, dėstantis monetarinę ekonomikos ir ekonominės minties istoriją, aktyvus „austerity“ politikos kritikas, perteiks savąjį dabartinės krizės prigimties supratimą ir siūlys galimas išeitis.

Alex Demirović, vienas žymiausių Vokietijos kairiųjų intelektualų, aktyvus antiglobalistinės organizacijos ATTAC akademinio tinklo narys, kalbės apie kritinės teorijos svarbą, argumentuojant ekonominės demokratijos galimybę ir būtinybę. Lenkijos Hegelio ir Marxo studijų asociacijos steigėjas Janusz Ostrowski kalbės apie Marxo ankstyvąsias įžvalgas, kurios taip ir liko neišplėtotos. Filosofas Andrius Bielskis akcentuos kritinės teorijos ir marksizmo teorijos keliamus iššūkius politinei kairei, kuri šių teorijų iš dalies išsižadėjo.

Religijotyrininkė Aušra Pažėraitė naujai pažvelgs į Antonio Gramsci ir jo kritinės teorijos reikšmę kultūros ir religijos analizei. Amerikiečių teologas, dirbantis Lietuvoje, Stephen M. Garrett  netikėtų kampu nagrinės religijos ir politikos santykius – iš Marxo susvetimėjimo teorijos perspektyvos. Kolokviumas kels mintis ir kurs betarpišką erdvę, atvirą nuomonių apsikeitimui ir norui kurti geresnę mus supančia aplinką.

Ateikite, išgirskite ir būkite išgirsti!

Patvirtink savo dalyvavimą Facebook’e!

PROGRAMA

 

9.00 – 9.30 Registracija ir priėmimas

9.30-10.30 Riccardo Bellofiore ‘Marxo-Hegelio (dis)konekcija ir kapitalizmo krizė’ 

10.30-11.30 Alex Demirović ‘Kritinė teorija ir jos prieiga prie ekonominės demokratijos’ 

11.30-12.30 Andrius Bielskis ‘Marksizmo / Kritinės teorijos svarba politinei kairei XXI a.: Istorija ir iššūkių ateitis’

12.30-13.00 Diskusija

13.00-14.00 Pietūs

14.00-15.00 Janusz Ostrowski Praxis teorija ir jos Aporetinė struktūra jaunajame Marxe: nepabaigtas Ideologijos kritikos projektas’ 

15.00-16.00 Aušra Pažėraitė ‘Neo-Marxistinė Gramsci kritinė teorija kultūrinėje antropologijoje ir Religijos tyrimuose’ 

16.00-17.00 Stephen Garrett ‘Tarp religijos ir politikos: vienas theo-politinis įsipareigojimas su marksistine susvetimėjimo doktrina’

17.00-18.00 Final Discussion. Kritinė teorija šiandien: State of Art, atnaujinimas ir ateities iššūkiai

tl_files/demos/kita/RL logo.png  tl_files/demos/kita/auditoriju-logo.png

Patalpinta: Auditorija, Naujienos