Dekano sveikinimas naujųjų mokslo metų proga

Mieli kolegos,

andrius vaisnys

Pradedame keliais aspektais NAUJUS naujuosius mokslo metus.

Istoriniu požiūriu vertinant, prieš 25 metus Universitetas, prabėgus Sąjūdžio vasarai, „atsigavo“ išskleisdamas akademinę laisvę kaip nevaržomą minties, idėjos, dialogo raišką auditorijose ir kiemuose.

Lietuvos atgimimas lėmė jos seniausio Universiteto atgimimą, atsinaujinimą, atsivėrimą.

Ir atvirkščiai.

Sveikinu kiekvieną, kuris fakultete tą permainų metą prisimena kaip nuostabų laikotarpį.

1991-aisiais įkurtas Komunikacijos fakultetas turėjo dvi studijų programas; per du dešimtmečius fakultete įkurti 6 mokslo ir akademiniai padaliniai, vykdoma dviejų pakopų 18 studijų programų, vienintelė šalyje komunikacijos mokslų doktorantūra.

Šiemet pasitinkame 327 komunikacijos krypties (archyvistikos, informologijos, kultūros informacijos ir komunikacijos, kūrybos komunikacijos, leidybos, verslo informacijos vadybos, žurnalistikos šakų) bakalaurantus ir 121 (Analitinės žurnalistikos, Darnaus vystymosi komunikacijos, Komunikacijos mokslų, Leidybos, Paveldo informacijos ir komunikacijos, Ryšių su visuomene, Tarptautinės komunikacijos, Žinių vadybos ir lyderystės, Žurnalistikos) II pakopos studentus.

Šie skaičiai rodo ryškią fakulteto plėtrą, kuri pagrįsta nuosekliu darbu, apimant įvairių medijų tyrimus ir gerinant studijų kokybę. Vis reikšmingesnė tampa studijų programų komitetų ir jų vadovų veikla, stebint studijų procesą, analizuojant ir teikiant būtinas pataisas. Šie mokslo metai taip pat pareikalaus naujų įžvalgų – kodėl ir kaip naujinti kai kurias programas.

Akademinis dialogas ir kūrybiškumas yra tie principai, kuriuos pastaraisiais metais stengiuosi pabrėžti, kai diskutuojame apie studijas ir mokslo plėtrą. Linkiu kiekvienam naujam studentui, ateinančiam kurti Universiteto kaip naujos kartos žmogui, puoselėti laisvos minties ir mokslo smalsumo dvasią. Galbūt jos vertę, neturint Sąjūdžio metų patirties, sunku suvokti, tačiau pajusti įmanoma ir branginti būtina. Tai viena iš akademinės etikos sąlygų.

Profesoriams ir kiekvienam dėstytojui, darbuotojui linkiu sėkmingai palaikyti auditorijose dialogo komunikaciją, dalijantis naujausia savo atliktų tyrimų ar empirine informacija.

Sveiki įstojusieji į Universitetą 434-aisiais metais nuo jo įsteigimo – laimingi, šviesūs, smalsūs, mylintys ir gerbiantys!

Andrius Vaišnys,
Jūsų dekanas

Patalpinta: Naujienos