Spaudos atgavimo diena: prisimename jos prasmę?

Lin Pernille (Flickr) nuotrauka

Tai ne „Klausimėlis“, bet… Ar paminėjus Spaudos atgavimo dieną, profesinę žurnalistų šventę, prisimename, ką ji reiškia?

Gegužės 7 dieną Lietuva mini spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tai labai reikšminga data mūsų tautai – laisva spauda garantuoja kiekvienam žmogui teisę laisvai reikšti savo mintis, idėjas, o spaudos ir rašto nebuvimas liudija apie tautos nebrandumą.

Lietuvoje carinė valdžia po 1863–1864 metų sukilimo uždraudė lietuvišką spaudą lotyniškais rašmenimis. Į Lietuvą buvo vežamos ir platinamos knygos, spausdintos vadinama „graždanka“ – kirilica, pritaikyta lietuvių kalbai. Nepaisant to, lietuviai sąmoningai pasipriešino spaudos draudimui, kuris truko net keturiasdešimt metų.

Esant tokiai kebliai padėčiai, Lietuvoje atsirado unikalus reiškinys – knygnešystė. Knygnešių nebuvo niekur kitur, išskyrus Lietuvoje. Iš laisvų Rytprūsių į Lietuvą knygnešiai gabeno lietuvišką spaudą, rizikuodami savo gyvybe. Tokiu būdu lietuviai gaudavo laikraščių, tokių kaip „Aušra“, knygų, elementorių ir visa tai turėjo kruopščiai slėpti – dažniausiai po atsilapojusia lenta grindyse.

Nepaisant įvairių represijų, slaptųjų knygų skaičius nepaprastai sparčiai augo. 1863 metais Motiejus Valančius įkūrė pirmąją slaptą knygnešių organizaciją. Lietuvoje ėmė veikti slaptos mokyklos, kur buvo dėstoma lietuvių kalba. Gyventojai vengė leisti vaikus į rusiškas mokyklas. Spaudos draudimas skatino lietuvių tautinio atgimimo sąjūdį, kuris buvo grėsmė caro valdžiai.

Medžioklės metu Kauno gubernatorius Veriovkinas įtikino carą Nikoląjų II panaikinti draudimą. 1904 m. gegužės 7 d. draudimas panaikintas, o lietuviškai spaudai lotyniškom raidėm pradėta taikyti tokia pat tvarka, kaip kitai spaudai.

Lietuviškos spaudos draudimas, nors ir stabdė kultūros vystimąsi, padėjo tautai suvokti laisvo žodžio svarbą, lietuviškos knygos vertę mūsų kalbai. Šiandien turime laisvą spaudą, lietuviškas mokyklas, galime laisvai skaityti ir kurti knygas lotyniškomis raidėmis. Šią dieną žurnalistikos institutas ketina švęsti labai iškilmingai. Laisvai lietuviškai spaudai pagerbti bus organizuojamos eitynės Gedimino prospektu, organizuojami kiti renginiai.

Toks būtų priminimas iš Vikipedijos…

Patalpinta: Lietuvoje, Naujienos