Panevėžys

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio įsikūrimo aidai pasklido po visą Lietuvą. Iniciatyvinės grupės atstovai savo mintimis dalinosi važinėdami po miestus. Idėjų sklaida neaplenkė ir Panevėžio – besikuriančią šio miesto atgimimo idėjoms pritariančią grupę drąsino atstovai iš Vilniaus: mieste lankėsi filosofas R. Ozolas, 1988 m. liepos 11 d. Panevėžyje viešėjo filosofas A. Juozaitis, skaitęs pranešimą tema „Lietuva ir politinė kultūra“ ir supažindinęs su Sąjūdžio veikla.

 Supratę Sąjūdžio svarbą, panevėžiečiai 1988 m. liepos 28 dieną įkūrė savo miesto iniciatyvinę grupę, kuriai priklausė pedagogai: Elena Arlickienė, Faustas Keršys, Vitalija Kopūstienė, Vita Kuzminskienė, Algimantas Plitninkas, Arnoldas Simėnas; gydytojai – Algimantas Bandza, Vytautas Bosas, Vaclovas Skavronskas; teisininkai: Egidijus Jarašiūnas, Vytautas Krikščiūnas, Jonas Liaučius; architektai: Gintautas Diržys, Rytis Račkauskas; žurnalistės Liuda Jonušienė ir Elena Mezginaitė; inžinierius Julius Beinortas; finansininkas Petras Kondrotėnas; bibliotekininkė Vida Liegytė ir kt. Panevėžio Sąjūdžio grupės pagrindinis tikslas buvo vienyti aktyvius demokratijos ir persitvarkymo šalininkus.

Pasak Panevėžio Kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyresn. muziejininkės E. Juškienės, 1988-1989 metais per Lietuvą nuvilnijusi mitingų banga pasklido ir Panevėžyje. 1988 m. rugsėjo 11 d. į miesto stadioną susirinko apie 30 tūkst. žmonių: miesto vadovai, Sąjūdžio Vilniaus bei Panevėžio iniciatyvinės grupės nariai. Mitingo metu kalbėję miesto svečiai ragino panevėžiečius nebūti abejingus bei paskelbė rezoliuciją: „Teigta, kad Ignalinos atominė elektrinė pastatyta neteisėtai, reikia Panevėžyje tinkamai įamžinti 1863-1864 sukilimo atminimą, įkurti mieste įstaigą ekologinei situacijai kontroliuoti ir dar keletas punktų“, – savo straipsnyje „Panevėžys nuo XVI a. iki 1990 m.“ rašo istorikė E. Juškienė.

Panevėžio miesto Sąjūdžio dalyviai buvo aktyvūs ir bandydami atkurti nepriklausomybę. 1990 m. sausio 11 d., tuometiniam TSRS vadovui M. Gorbačiovui atvykus į Lietuvą, Sąjūdžio miesto taryba vyko į sostinę, masinę demonstraciją, išreiškusią ryžtingą siekį atkurti Lietuvos nepriklausomybę.

E. Juškienė mini, kad panevėžiečiai buvo labai veiklūs ir visus Sąjūdžio egzistavimo metus aktyviai jame dalyvavo.

Patalpinta: Rašiniai