Mokslininkų langas į pasaulį

Mokslasplius.lt svetainės įkūrėjas − Vygintas Gontis. mokslasplius.lt nuotr.
Mokslasplius.lt svetainės įkūrėjas − Vygintas Gontis. mokslasplius.lt nuotr.

Mokslininkų sąjungos institutas (MSI) – tai Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) įsteigta nevalstybinė mokslo įstaiga, kuri jau antrą dešimtmetį vykdo mokslinius tyrimus. Pagrindinis šios viešosios įstaigos veikimo principas – projektų, kurie yra finansuojami iš Lietuvos ir Europos Sąjungos fondų, rengimas ir vykdymas.

Apie institutą, santykius su užsienio partneriais ir paramą jauniesiems mokslininkams kalbėjomės su Lietuvos mokslinikų sąjungos pirmininku, MSI steigėju, Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyriausiuoju mokslo darbuotoju dr. Vygintu Gončiu.

Kodėl kilo mintis įkurti Mokslininų sąjungos institutą?

Mokslininkų sąjungos institutas įsteigtas kaip viešoji įstaiga 1997 m. liepos mėnesį. Instituto steigimo idėja ir organizacinė iniciatyva priklauso man, tuo metu aš buvau Lietuvos mokslininkų sąjungos (LMS) vicepirmininkas, atsakingas ir už LMS  veiklos finansavimą. Idėja buvo sukurti daugiau virtualią instituciją, kurios pagalba LMS ir MSI galėtų organizuoti tarpdisciplininius užsakomuosius mokslinius tyrimus, vykdomus savarankiškų, versle ar mokslo ir studijų institucijose dirbančių mokslininkų.

Kiek narių ar darbuotojų vienija šis institutas?       

MSI tarybą sudaro 12 mokslininkų ir tyrėjų. Šiuo metu MSI turi tris etatinius darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, o užsakomuosius tyrimus skatiname vykdyti įvairias mokslininkų ir tyrėjų grupes, randančias užsakovų. MSI Etatinis personalas turėjo atlikti organizacinį ir administracinį darbą, o mokslininkų ir tyrėjų veikla buvo organizuojama autorinių darbų pagrindu. Iš pradžių  institutas gyvavo tik užsakomųjų mokslinių tyrimų pagrindu, nebuvo projektinio finansavimo galimybių. Uždirbtas lėšas naudojo ne tik savo sąnaudoms padengti, bet ir rėmė LMS veiklą.

Ar MSI bendrabarbiauja su Švietimo ir mokslo ministerija,  vykdo projektus?

Mokslinikų sąjungos institutas teikia informaciją Švietimo ministerijai apie savo veiklą, kiek to reikalauja jos naudojamo registro reikalavimai. Šiuo metu MSI įgyvendina Europos Sąjungos fondų ir ŠMM finansuojamą struktūrinės paramos projektą „Mokslininkų vietinio ir tarptautinio bendradarbiavimo skatinimas bei kompetencijų ugdymas“, kuris yra labiau susijęs su Ūkio ministerijos iniciatyva palaikyti tyrimų technologines platformas. Tiesiogiai iš Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) MSI paramos negauna ir praktiškai nėra gavęs anksčiau, išskyrus atskirus užsakymus labai nedideliems ir laikiniems darbeliams atlikti.

Ar pasikeitė kas nors po rinkimų, kai Švietimo ir mokslo ministru buvo paskirtas Dainius Pavalkis?

Mūsų kontaktai, kurie buvo praktiškai visai nutrūkę su ankstesne valdžia, pradeda atsinaujinti, bet apie rezultatus dar yra anksti kalbėti.

Viena iš instituto veiklų, kaip rašoma Jūsų svetainėje, yra jaunosios Lietuvos mokslininkų kartos integravimas į Europos mokslo visuomenę, suteikiant palankias sąlygas darbui. Kaip sekasi tai įgyvendinti?

Pagrindinė MSI paramos jauniesiems mokslininkams forma yra jų iniciatyvų institucinis atstovavimas. Šiuo metu tai nėra labai reikšminga parama, kadangi institucijų, kurių vardu galima veikti, pasirinkimas yra labai didelis. Pradiniame MSI veiklos etape galimybė gauti ir vykdyti užsakymus MSI vardu buvo svarbi. LMS daug padėjo ir skatino, kad jaunieji Lietuvos mokslininkai įkurtų savarankišką Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungą, kuri yra gana aktyvi ir matoma organizacija.

 Stengiamės skatinti bendradarbiavimą su jaunaisiais mokslininkais pačiomis įvairiausiomis formomis, jų atstovai yra ir Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos nariai. Taip pat MSI tapo tarptautinės „Euroscience“ organizacijos, kuri skatina ir remia mokslą ir technologijas Europoje kolektyviniu nariu, suteikdamas galimybę ir jauniesiems mokslininkams tapti šios organizacijos nariais.

Dr. Vygintas Gontis XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. mokslasplius.lt nuotr.
Dr. Vygintas Gontis XII pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziume. mokslasplius.lt nuotr.

Koks MSI projektas yra žinomiausias arba labiausiai pritaikytas visuomenėje, bet žmonės net nenutuokia,  kad tai Jūsų instituto darbo rezultatas?

Neseniai baigėme vykdyti didelės apimties struktūrinės paramos projektą „Mokslas verslui ir visuomenei“, kurio pagrindinis rezultatas yra mokslo žinių sklaidos portalas http://www.mokslasplius.lt.

 Jau savo veiklos pradžioje MSI sukūrė Nacionalinę  atsinaujinančios energetikos plėtros programą, kai niekas tuo klausimu dar nesirūpino ir jokių iniciatyvų nerodė. MSI ilgai buvo pagrindinis saulės energetikos vystymo Lietuvoje iniciatorius. Įsteigė keletą kitų institucijų, kurios šią veiklą palaiko ir plėtoja toliau. Žinoma, MSI tikrai neprisidėjo prie iškreiptų saulės energetikos ekonominio skatinimo formų, kurias neseniai teko pristabdyti. Džinas buvo išleistas, o jo suvaldymas buvo jau ne mūsų jėgoms.

Kaip sekasi bendradarbiauti su panašiais užsienio institutais?

MSI šiuo metu išgyvena naują raidos etapą. Atsinaujinančios energetikos ir saulės energijos technologijų plėtros etape buvo išplėtota labai aktyvi tarptautinė veikla, vykdyta daug Europos Sąjungos projektų. Šiuo metu tarptautinio bendradarbiavimo perspektyvas siejame su naryste tarptautinėse organizacijose: „Artemis“, jungiančios įterptinių sistemų specialistus moksle ir versle ir „Euroscience“, kuri nesiekia pelno ir organizuoja europinius mokslinius forumus bei skatina mokslininkų dalyvavimą mokslo politikoje.

 

Patalpinta: Rašiniai