Nuo monetos iki pabūklo

Bataliono kieme esanti geležinio vilko skulptūra. Autorės nuotr.

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalione įkurtas muziejus, kuriame kaupiamas karinis Marijampolės krašto palikimas. Muziejus sulaukia didelio moksleivių susidomėjimo, tačiau jame lankosi daugybė žmonių, ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio.

Bataliono istorija ir muziejaus užuomazga

1918 metais prasidėjus Nepriklausomybės kovoms, buvo organizuojami Joniškėlio apskrities vietinės apsaugos būriai, kurie vėliau buvo sujungti į batalioną. Po metų Joniškėlio batalionas dalyvavo karo veiksmuose vejant Raudonąją armiją iš Dauguvos ir tais pačiais metais buvo pervadintas 9-uoju pėstininkų pulku. O praėjus keletui mėnesių šiam pulkui buvo suteiktas Lietuvos kunigaikščio Vytenio vardas. 1919-1920 metais Lietuvos kunigaikščio Vytenio batalionas dalyvavo kovose su lenkais prie Vilniaus, Molėtų, Širvintų, Giedraičių, saugojo demarkacijos liniją prie Žaslių. 1923 metais pulkas buvo dislokuotas Marijampolėje, o po šešerių metų Lietuvos prezidentas A.Smetona įteikė pulkui vėliavą su šūkiu: „Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis“.

Sovietams okupavus Lietuvą 1940 metais buvo suformuotas 7-osios oro desantinės divizijos 119 gvardijos parašiutinis desantinis pulkas Marijampolėje. Situacija pasikeitė 1991 metais lietuviams pasiekus nepriklausomybę, tada buvo įkurta Marijampolės greitojo reagavimo kuopa, kurios pagrindu po keleto metų buvo įkurtas motodesantinis batalionas. Tais pačiais metais batalionui suteiktas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio vardas ir teisė perimti 9-ojo pėstininkų pulko tradicijas. 1994 metais batalionui įteikta kovinė vėliava ir pagal karišką tradiciją buvo įsteigtas bataliono garbės ženklas „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytenis“, kuriuo buvo apdovanoti 59 žmonės. Šį apdovanojimą galėjo gauti ne tik kariškiai, bet ir civiliai asmenys, prisidėję prie bataliono kūrimo. Apdovanojimas galiojo iki 1999 metų, po to jo įteikimas buvo sustabdytas, nes buvo sukurti nauji Lietuvos kariuomenės apdovanojimai.

Apie 1993 metus tuometinis brigados vadas Vytautas Žukas sumanė, jog būtų puiku, jei atsirastų batalionas ir muziejus. Tačiau tai nebuvo oficialus įsakas: „Tai neraštiškas įsakymas, o tiesiog žodinis prašymas, kad pagal galimybes būtų kuriami muziejai daliniuose“, – pasakojo vyresnysis seržantas Juozas Slabada.

Atsiradus entuziastų 1998 metais buvo įkurtas šio bataliono muziejus.

Ekspozicijų istorijos

Medžiaga ekspozicijoms, esančioms bataliono muziejuje, buvo renkamos palaipsniui. Dauguma eksponatų yra padovanoti žmonių, kiti rasti išminuotojų, tačiau ir patys kariškiai važinėjo ir ieškojo karinės atributikos muziejaus fondui papildyti.

Greičiausiai už akių muziejuje užkliūsiantis vaizdas – devyniakampė žvaigždė, simbolizuojanti 9-ąjį pėstininkų pulką, viduryje V raidė, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio inicialai. Tai pagrindinis šio bataliono skiriamasis ženklas.

Beveik identiška buvo ir senoji 9-ojo pulko vėliava, kurioje be žvaigždės dar yra ir užrašas „Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis“, o šonuose vaizduojamos karūnos. Dabartinėje vėliavoje viskas išlaikyta beveik taip pat, skirtumas tik tas, kad naujosios šonuose vaizduojama saulė, žaibas, mėnulis ir 9-ojo pulko simbolika.

Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos bataliono simbolis. Autorės nuotr.

Muziejuje gausu įvairios spausdintinės medžiagos: žemėlapių, įvairių raštų, įsakymų. Žemėlapiuose dažniausiai vaizduojamos mūšių teritorijos,  9-ojo pulko pozicijos, judėjimų kryptys. Vieni svarbesnių raštų, eksponuojamų muziejuje: ministro įsakymas, kuriuo liepiama 9-ajam pulkui perimti anksčiau toje teritorijoje buvusio dalinio vardą bei tradicijas, ir vėliavos įteikimo aktas, ant kurio yra žmonių parašai, kuriems buvo suteikta garbė prikalti vėliavą prie koto. Taip pat eksponuojami 9-ajame pulke tarnavusių kariškių pasai, dokumentai, įvairūs žmonių liudijimai, knygos bei leidiniai, kurie buvo leidžiami tuo laikotarpiu.

Muziejuje labai svarbūs yra paminklai, kurie buvo sukurti per bataliono egzistavimo laikotarpį. Paminklų maketus saugo muziejus, o patys paminklai stovi bataliono kieme. Vos tik įžengus į bataliono teritoriją tave pasitinka geležinio vilko skulptūra, vilkas pastatytas ant akmens, kurį puošia užrašas „Amžiais už Vilnių dės galvą lietuvis“. Paminklo autorius – Gintautas Bielys. Taip pat bataliono muziejuje yra originalus kunigaikščio Vytenio biustas, kuris buvo saugomas dalinyje, tačiau sovietams atėjus jis slapta buvo paimtas iš dalinio ir nugabentas į buvusio vado Petro Montvilos namus. Kai prasidėjo politinis atšilimas, biustas buvo perduotas Marijampolės Kraštotyros muziejui. Kadangi Kraštotyros muziejus bendradarbiavo su batalionu, jis paskolino šį eksponatą.

Originalus Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio biustas. Autorės nuotr.

Pabūklas – dar vienas labai įdomus eksponatas. Jis ne tik stovi kaip eksponatas – per miesto šventes jis gabenamas į miesto centrą ir juo šaudoma. Taip pat akį labai patraukia žalias dviratis. Tai švedų gaminta priemonė, kuria prieškaryje važinėjo mūsų kariai. Tokie pat dviračiai matyti ir fotografijose, esančiose muziejuje. Didelę vienos sienos dalį užima lentelės, kuriomis per oficialius vizitus keičiasi batalionas su atvykusiais svečiais, bei didelė lenta, kurioje surašyti visi žmonės, gavę „Didysis Lietuvos kunigaikštis Vytenis“ apdovanojimus.

Pirmojo kariškio buvojusio Irake uniforma – reikšmingas eksponatas šiame karinio pobūdžio muziejuje. Tarptautinių operacijų eksponatams yra skirti net du stendai. Juose gausu monetų, aprangos detalių, dokumentų iš Afganistano, Kosovo.

Muziejuje gausu ir daug smulkesnių eksponatų: monetų, šovinių, stiklinių gertuvių, kuprinių. Muziejus skirtas ne tik grožėjimuisi, jis padeda suprasti Marijampolės krašto karinę istoriją.

Patalpinta: Rašiniai