Pristatyta Mikalojaus Vorobjovo knyga „M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas“

„M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas“ pristatymas. Justinos Ilkevičiūtės nuotr.

Knygų mugėje Šeimos dieną vyko ir Mikalojaus Vorobjovo knygos „M. K. Čiurlionis. Lietuvių tapytojas ir muzikas“ pristatymas. Renginyje dalyvavo redaktorius, vertėjas ir kultūrologas Petras Kimbrys, menotyrininkė Rasa Andriušytė – Žukienė, muzikologas Darius Kučinskas, dailininkas Jokūbas Jacovskis.

Susirinkusius pasveikino knygos redaktorius P. Kimbrys, padėkojo „Aidų“ leidyklos vadovui Pranui Vildžiūnui už iniciatyvą išversti monografiją apie Mikalojų Konstantiną Čiurlionį bei visiems prisidėjusiems leidžiant šią knygą. Redaktorius pakvietė susirinkusius pasidalinti mintimis, kilusias skaitant M. Vorobjovo monografiją ar nagrinėjant garsiausio lietuvių menininko M. K. Čiurlionio kūrybą.

Toliau žodį tarė mokslų daktarė R. Andriušytė – Žukienė, padėjusi išvystyti knygos viziją: „Daugelis vertingų dalykų 20 a. buvo paslėpti, todėl turime gyventi gręžiodamiesi atgal ir ten ieškoti mums svarbių žinių“. Menotyrininkė džiaugėsi, kad pirmą kartą 1938 m. išleista M. Vorobjovo monografija pagaliau išversta iš vokiečių kalbos ir besidomintieji M. K. Čiurlioniu galės susipažinti su unikalaus menotyrininko mintimis.

Muzikologas D. Kučinskas džiaugėsi: „M. Vorobjovas mini mažai žinomus M. K. Čiurlionio muzikos ir tapybos darbus, kitose monografijose jie neminimi“. O knygos dailininkas J. Jacovskis, kurį redaktorius P. Kimbrys pristatė kaip M. K. Čiurlionio kolegą, kuklinosi: „Nesu aš M. K. Čiurlionio kolega, mano tikslas buvo atskleisti iliustracijas, sudėlioti tekstą“. Dailininkas prisipažino, kad kurti viršelį šiai knygai jam buvo iššūkis: „Klausiau savęs, ar ne perdaug aš čia lendu su savo menais? “

Visų šių profesionalų darbo rezultatas – išversta knyga su menotyrininkės R. Andriušytės – Žukienės įvadiniu straipsniu, reprodukcijomis ir natomis. Redaktorius P. Kimbrys paminėjo, kad skaitytojams jie paliko keletą akivaizdžių korektūros klaidų, pasiūlė jas surasti ir nepamiršti, kad „Ne švientieji puodus lipdo“.

Patalpinta: Rašiniai