Bičiuliškas Šilalės krašto prisistatymas mena 200 –ąją „Baublių“ muziejaus sukaktį

Knygų mugėje pristatytos prof. S. Skrodenio sudarytos antologija ir monografija apie Dionizą Pošką.

Senovėje bičiuliais vadinti draugai, turintys bendrų bičių, o Bičiulių dieną Knygų mugės Forumas priminė Dionizo Poškos „Baublyje“ dūzgiančias bites – didelio lankytojų dėmesios susilaukęs Šilalės krašto pristatymas: „Stipriausias ąžuolas tarp ąžuolų“ dūzgė kaip avilys nuo lankytojų susidomėjimo ir jo rengėjų muzikalaus prisistataymo. Šis renginys buvo skirtas Dionizo Poškos „Baublių“ muziejaus 200-osioms metinėms paminėti. Šio kultūrinio įvykio metu buvo pristatytos dvi knygos apie Dionizą Pošką, XIX a. Žemaitijos rašytoją ir kultūros veikėją. Mugės lankytojai galėjo susipažinti su profesoriaus Stasio Skrodenio sudaryta antologija „Bitelė Baublyje“ ir taip pat jo parengta monografija „Dionizas Poška“. Pristatant knygas buvo paminėtas garbingas pirmojo Lietuvoje „Baublių“ muziejaus  200 – asis jubiliejus, kuris tapo Muziejų metų programos dalimi. Ja siekiama atkreipti valstybės ir visuomenės dėmesį į muziejų vykdomą svarbią misiją saugoti kultūros ir istorijos vertybes. Trečiasis „Stipriausio ąžuolo tarp ąžuolų“ pristatymo aspektas buvo atsigręžimas į paties Dionizo Poškos nuopelnus ne tik Šilalės kraštui, bet ir į žemaitiškos kultūros įnašą visai Lietuvai.

„Šiandien man yra garbė tarptautinėje Knygų mugėje pristatyti net dvi 2011 metais dienos šviesą išvydusius leidinius. Jų tematika artima. Abu sieja žymaus žemaičio, Šilalės krašto kultūros šviesuolio, poeto ir moksliniknko, savo krašto, jo kalbos tyrėjo, kūrėjo, Dionizo Poškos asmenybė, veikla ir kūryba“, – kalbėjo Šilalės meras Jonas Gudauskas. Kalbėdamas apie tokių leidinių prasmę Šilalės meras pabrėžė ypatingą jų reikšmę – tai tarsi įžanga į Dionizo Poškos „Baublių“, pirmojo Lietuvos muziejaus, 200  metų jubiliejaus minėjimą Muziejų metais.

Lietuvos edukologijos universiteto profesorius Stasys Skrodenis kalbėdamas apie savo parengtas knygas pasakojo, kad ruošdamas antologiją „Bitelė Baublyje“, siekė padėti žmonėms  suvokti, kas gi yra tas žemaitis, baigęs tik keturis Kražių mokyklos skyrius, gyvenęs užkampy ir rašęs apie Lietuvos istoriją. Profesorius kvietė daugiau domėtis savo krašto šviesuoliais ir skaityti apie juos parengtas knygas, kurių dėka galima pajusti praeities šviesą ir dabarties grožį.

Prof. S. Skrodenis pristato pirmąją monografiją apie Dionizą Pošką lietuvių kalba.

Pristatydama monografiją „Dionizas Poška“ prof. S. Skrodenis kiek daugiau papasakojo apie šio kūrinio atsiradimo aplinkybes ir pirminio šio darbo autorių – doc. E. Laurinaitį. Šis filologas 1959 metais parašė disertaciją apie Dionizą Pošką, kuri buvo sėkmingai apginta, tačiau ilgą laiką  neįvertinta. Prof. S. Skrodenis, dar būdamas studentu, su docentu susitiko keletą metų prieš disertacijos rašymą ir taip tarsi pirmą kartą susipažino su Dionizo Poškos veiklos sritimi ir asmenybe. Anot profesoriaus, praėjus daugiau nei 50 metų po disertacijos parašymo, buvo labai sunku parengti monografiją, nes dabartį ir Dionizo Poškos gyvenamąjį laikotarpį skiria didelis laiko tarpas, o tuomet medžiagos rinkimui papildomų sunkumų sukėlė ne tik duomenų stygius, bet ir  įvairūs politiniai aspektai. Kita iškilusi kliūtis buvo didelis tikslinamos medžiagos kiekis, kurią buvo privalu patikrinti archyvuose. Disertacijos autorius E. Laurinaitis naudojo daug informacijos, kurią dabar buvo galima patikrinti tik archyvuose. Tačiau S. Skrodenis savo darbu didžiavosi: „Ką pavyko patikrinti, aš ir patikrinau.“ Toks leidinys neabejotinai turi istorinę vertę, nes iki šiol buvo išleista vienintelė monografija apie Dionizą Pošką, kuri buvo lenkų kalba, o šios kalba yra lietuvių.

2012 – ieji metai Seimo nutarimu Lietuvoje yra paskelbti Muziejų metais, o į jų kultūrinę programą įtrauktas ir 200- ąjį jubiliejų minintis Dionizo Poškos „Baublių“ muziejus. Pagrindiniai Muziejų metų siekiai – saugoti muziejų puoselėjamas vertybes ir jų saugomą istoriją bei apie tai šviesti visuomenę. Šilalės kraštui, besididžiuojančiam šiame krašte gimusiu Dionizu Poška, tai proga priminti apie visoje Lietuvoje analogų neturintį krašto turtą – „Baublių“ muziejų ir supažindinti krašto gyventojus ir jo svečius su jo eksponatais – visuotinai istorinę ir žmogiškai dvasinę vertę turinčiais sendaikčiais. Muziejuje yra saugomi įvairūs archeologiniai radiniai, kaip senovės dievų skulptūrėlės, įžymių žmonių portretai ir gausūs knygų rinkiniai. Rašoma, kad pats Dionizas Poška sėdėdamas baublyje ilsėdavosi, rašydamas Lietuvos istoriją, kol klausydavosi juose baubiančio vėjo. Muziejuose saugomos vertybės, nors šiandien kaip eksponatai yra uždengtos stiklais, iki šiol perduoda archaiškas vertybes.

Patalpinta: Rašiniai