Kaip gyvensiu rytoj?

Vaikai, keliantys rankas.

Tai radijo dokumentikos laida apie paauglius, atliekančius bausmę socializacijos centre. Temą apie paauglius, atliekančius bausmę socializacijos centruose, pasirinkau todėl, kad iki šiol Lietuvos žiniasklaidoje apie tai išsamiai nebuvo kalbėta.

Žurnalistai į šiuos vaikus atkreipdavo dėmesį tik tada, kai ugdytiniai, pabėgę iš įstaigos, mirtinai susižalodavo arba pridarydavo nemenkų materialinių nuostolių. Ši radijo dokumentikos laida – tai žurnalistinė ir socialinė analizė, kuria pirmiausia siekiama atkreipti dėmesį į socializacijos centrų padėtį, jų veiksmingumą. Laidoje pašnekovai (paaugliai, centrų darbuotojai, žmogaus teisių gynėjai ir politikai) patys įvardija problemas ir išsako siūlymus, kaip reikėtų jas spręsti.

Radijo dokumentikos žanras pasirinktas todėl, kad garso raiška geriausiai tinka temai atskleisti ir įkalbėti žmones prabilti. Pašnekovai, kalbėdami apie jautrius dalykus ir sistemines problemas, mikrofono vengia mažiau negu televizijos kameros. Tokiai temai atskleisti rašto raiška irgi mažiau tinkama – auditorija nori išgirsti, kaip kalba patys herojai: čia tampa svarbu jų balso intonacija, atsidusimai. Toks žanras pasirinktas norint kuo objektyviau įvardyti problemas ir pateikti siūlymus – būtent tai leidžia dokumentikos žanras, nes apimtis ilgesnė (galima įvardyti daugiau problemų), galima daugiau cituoti (patys pašnekovai įvardija problemas), pakanka erdvės ir režisūriniams sprendimams (muzikinis fonas, papildomi garsai klausytoją tarsi už rankos veda per socializacijos centrą ir leidžia jam pačiam pajusti, kaip ten žmonės gyvena).

Radijo dokumentikos laidos trukmė – apie 37 min. 10 s. Tai tradicinė šio žanro trukmė, nes darbą bet kada galėtų transliuoti bet kuri radijo stotis – dažniausiai po valandinių žinių iki trumpųjų žinių lieka apie pusvalandį, taigi specialiai adaptuoti šio darbo jau nebereikia. Taikytina auditorija plati – nuo paauglio iki pagyvenusio žiniasklaidos vartotojo, nes laidoje kalbama apie nusikalsti linkusius paauglius, o prie to, specialistų teigimu, prisideda jų tėvai, seneliai, mokytojai, globos ir kitų panašių įstaigų darbuotojai ir, be abejo, patys paaugliai.

Edvardas Kubilius - Kaip gyvensiu rytoj

Bakalauro baigiamojo darbo kūrybinė dalis
Vadovė lekt. Giedrė Čiužaitė