Madalina Elena Boicu: neįsivaizduoju žmonių, kuriems būtų įdomu skaityti apie imigrantus

Madalina Elena Boicu yra projekto „Dėmesio centre – migrantai“ praktikantė, atliekanti praktiką Žurnalistikos institute. Autoriaus nuotr.
Madalina Elena Boicu yra projekto „Dėmesio centre – migrantai“ praktikantė, atliekanti praktiką Žurnalistikos institute. Autoriaus nuotr.

Projekto „Dėmesio centre – migrantai“ praktikantė Madalina Elena Boicu, praktiką atliekanti kartu su kolege Amala Sonja Meiwes, yra kilusi iš Rumunijos. Jos pomėgis – užsienio kalbos. Ji moka anglų, prancūzų, ispanų, olandų ir arabų kalbas.

2010 m. Madalina baigė magistrantūros studijas Nyderlandų Leideno universitete, kur gilino žinias apie Europos Sąjungos piliečių teises, migraciją ir integraciją Europos Sąjungoje.

Kuo Jus patraukė projektas „Dėmesio centre – migrantai“ ?

Aš domiuosi migracija, tai buvo pagrindinė priežastis. Bet informaciją apie projektą suradau naršydama „Google“. Kadangi parašiau baigiamąjį magistro darbą apie romus, susidomėjau jų padėtimi kitose valstybėse. Kas jiems nutinka, kai jie išvyksta iš Rumunijos? Šis klausimas paskatino domėtis migracija, ir aš tiesiog norėjau nuveikti kažką šioje srityje.

Kuo šis projektas aktualus akademinei bendruomenei?

Projektas yra skirtas žurnalistikos studentams ir žurnalistikai. Pirmiausia jis orientuotas į mokslinį tyrinėjimą – kaip žiniasklaida pateikia migraciją ir integracijos problemas, su kuriomis susiduria ne vien tiktai Europos Sąjungos, bet ir trečiųjų šalių piliečiai.

Pavyzdžiui, Afrikos žemyno piliečiai, kurie atvyksta į Lietuvą ieškoti darbo. Antra, išanalizuoti Lietuvos žiniasklaidos padėtį.

Ar žiniasklaida turėtų pristatyti imigrantus ir jų kultūrą visuomenei?

Valstybės skirtingai pateikia imigraciją ir migraciją. Vienaip imigracija ir migracija pristatoma valstybėje, kuri susiduria su dideliu imigrantų antplūdžiu, ir šiek tiek kitaip – kai susiduriama su emigracija. Įtakos mūsų suvokimui apie imigrantus turi ir tai, ką mes skaitome.

Jei skaitysime pramoginio turinio spaudą, ten bus pateikta statistika, kiek imigrantų, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje, padarė nusikaltimų.

Ar žmonėms įdomu skaityti apie imigrantus? Nesu mačiusi tokių straipsnių „The Daily Mail“ laikraštyje. Taip pat neįsivaizduoju žmonių, kuriems būtų įdomu skaityti apie imigrantus.

Kokiais būdais Europos Sąjunga apsaugo migrantų teises?

Na, tai yra dar tik darbo pradžia. Anksčiau Europos Sąjunga įteisino migruojančių darbininkų teises, nes reikėjo padėti atkurti valstybių, į kurias migruojama, ekonomiką. Darbininkams tapo lengviau įsidarbinti, surasti būstą.

Jiems buvo palengvinta būsto gavimo tvarka. Šiuo metu galima tris mėnesius be kliūčių keliauti po Europos Sąjungą. Reikia tik asmens dokumento. Aš nežinau, ar taip Europos Sąjunga apsaugo migrantų teises.

Madalina mano, jog žiniasklaida išsako paslėptas žmonių mintis, kurios nebūtinai būna korektiškos. Autoriaus nuotr.
Madalina mano, jog žiniasklaida išsako paslėptas žmonių mintis, kurios nebūtinai būna korektiškos. Autoriaus nuotr.

Tai galbūt tai yra tiesiog keliavimo garantavimas, bet ne teisių užtikrinimas?

Pagal Europos Sąjungos įstatymus valstybė negali lengvai išvaryti šios sąjungos piliečių, bet jei norima tai padaryti, privaloma įvykdyti tam tikras procedūras. Būtina informuoti žmogų, kodėl jis turi palikti šalį ir duoti jam laiko.

Rumunijos romai, kurie buvo išvaryti iš Prancūzijos, nebuvo informuoti apie tai, kodėl juos išvaro. Ar Europos Sąjunga gerbia jų teises? Panašus atvejis įvyko Italijoje 2007 metais. Vienas rumunas nužudė žymaus Italijos admirolo žmoną. Kitą dieną Italijos valdžia pradėjo rumunų deportaciją net neįspėdami, kodėl. Prancūzija bent pasivargino pranešti, kad romus ištremia todėl, jog jie gyvena ten nelegaliai.

Kokia yra kitų Europos Sąjungos valstybių patirtis susiduriant su imigrantais?

Rašydama magistro darbą domėjausi Prancūzijos, Rumunijos ir Nyderlandų situacija.

Prancūzijoje daug didesnės problemos kyla dėl juodaodžių, kurie ten atvyko labai seniai.

Panaši situacija yra ir Nyderlanduose, kur daug marokiečių, turkų. Beje, Nyderlanduose tai nėra didelė problema, bet Prancūzijoje yra.

Prancūzijoje šiek tiek didesnė musulmonų bendruomenė. Kaip žinome, kuo didesnė bendruomenė – tuo ji yra įtakingesnė bei galingesnė. Rytų europiečiai yra naujesnė migracijos banga, jei lygintume su musulmonais.

Rumunų emigracija į Prancūziją ir kitas šalis prasidėjo ne 2007 metais, kai Rumunija įstojo į Europos Sąjungą. Tiesiog neturtingi žmonės gavo daug lengvesnį priėjimą prie nelegalių darbų užsienyje po to, kai Rumunija įstojo.

Bet juk jie gali keliauti legaliai, kodėl renkasi nelegalų darbą?

Rytų europiečiai, rumunai, bulgarai yra labai pigi darbo jėga. Žmonės nemėgsta rumunų dėl to, jog jie tarsi atima darbus iš vietinių žmonių.

Kiek seminarų planuojate suorganizuoti Lietuvos žurnalistams ir žurnalistikos studentams?

Tik vieną. Informacija apie seminarą bus paskelbta projekto „Dėmesio centre – migrantai“ internetiniame puslapyje – http://www.mits-eu.org/

Patalpinta: Interviu, Žiniasklaida